USHUHUDA: MTUMISHI ALINIBARIKI NIKA CHAGULIWA KUWA DIWANI, NA MENGINE MUNGU KANITENDEA.

MH. DAVID BOCHELA

Mweshimiwa David Bochela {sisimizi}, Namshukuru sana Mungu kwa matendo makuu anayonitendea kwani kila kitu kizuri nilicho nacho nimekipata Efatha. Mwaka 2013, Mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira, alinibariki akaniambia nitafika pale ambapo Mungu amenikusudia kufika.

Akaniuliza umri wangu, aliponiuliza nikajua anamaana kubwa kwangu, nilipomjibu akaniambia utafika . Akaniagiza nimpende sana Mungu na niwaheshimu watu ndipo nitafika mbali.

Namshukuru Mungu amenibariki, nilinunua shamba kubwa Dodoma, pia mwaka 2015 niligombea udiwani na nikashinda. Mwaka huu Bwana ameniinua tena, nimepata nafasi ya kuwa Mwenyekiti wa kamati ya mipango miji Dodoma. Ninamshukuru Mungu wa Efatha kwa kunitoa kutoka katika hali ya kukata tama mpaka kuja kuitwa mweshimiwa, ni kwa neema yake.

KUSAUJUMBE KUSANYIKO KUU LA TISA EFATHA MINISTRY PRECIOUS CENTER KIBAHA SIKU YA MWISHO.

Mtume na Nabii: Josephat Elias Mwingira

Huwezi kusimama kinyume na ibilisi bila NGUVU ya Mungu. Unaweza kuona watu waliokoka kama ni watu waliopoteza muelekeo, ambao wamejaa na matatizo na mahangaiko ya kila aina, lakini hiyo si kweli, ukweli wa mambo ni kuwa watu waliiokoka ni washindi. Warumi 8:37 “Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. ”

1Yohana 5:4 “Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu; na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. ”
Wokovu ni Neema inayokupelekea wewe kuwa na Nguvu ya Mungu, hivyo unapo pata wokovu ambao tunapata kupitia Pendo la Mungu inakuwa ni rahisi kwako kufurahia Neema ya Mungu.
Bwana Yesu alisema tangu siku za Yohana Mbatizaji mpaka siku ya unyakuo ni wale tu wenye Nguvu ya Mungu ndio watakaoweza kuuridhi Ufalme wa Mungu.
Huwezi kuuridhi Ufalme wa Mungu au kula mema ya Mungu kama huna Nguvu zake. Huwezi kufurahia wema wa Mungu kama huna Nguvu zake, utaishia kuona watu wengine wakifanikiwa, wakiwa na magari na nyumba nzuri. Watu waliookoka si kwamba wanamtumikia Mungu ili waende Mbinguni tu bali wanafanya hivyo kwa sababu wanamfurahia Mungu wao, hivyo wanakuwa na Nguvu ya Mungu ya kuwawezesha kufanikiwa sana.

Zaburi 23:5 Waandaa meza mbele yangu, Machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, Na kikombe changu kinafurika.”

Hii inamaana kuwa ulimwengu umetawaliwa na uovu na wana wa uovu tu ndio watakao fanikiwa, hivyo kwa wewe ili uweze kufurahia Dunia hii unahitaji kuwa na Nguvu ya Mungu. Watu wa Mungu wanahitaji kuwa na U-ungu ndani yao ili waweze kuifurahia hii Dunia ya Mungu.

Shetani ni muongo, mwizi na muuaji na hawezi kuruhusu uwe na maisha mazuri kwa urahisi kwa sababu anajua kuwa kama ataruhusu wewe kustawi utasababisha Ufalme wa Mungu kusonga mbele.

Luka 4:5-6 “Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, Nitakupa wewe enzi hii yote, na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa ye yote kama nipendavyo. ”

Katika uwepo wa Nguvu za Mungu kuna kuinuliwa na kupandishwa na kutukuzwa.
Kumbukumbu 28:13 “Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako; nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. ”
Mtu yeyote mwenye Nguvu za Mungu, anakuwa kichwa na si mkia, muda wote anakuwa juu na sio chini. Mtu mwenye Nguvu za Mungu haimizwi kushika maagizo au amri za Mungu.

USHUHUDA: AMEONANA NA MWANAE BAADA YA KUPOTEZANA KWA MUDA MREFU

PIENSIA MAPUNDA

Naitwa Piensia Mapunda. Namshukuru sana Mungu kwa matendo yake makuu kwangu. Ndani ya miaka 15 niliishi mbali na mtoto wangu, na sikujua alipokuwa, kwa sababu hakukuwa na mawasiliano kati yangu na yeye.

Siku moja akanipigia simu akaniambia kuwa anahali mbaya sana, lakini hakuniambia alikuwa wapi. Baadae nilikuja kufahamu kwamba alikuwa Tanga. Namshukuru Mungu, Baba yetu Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira alisema mwaka huu ni mwaka wa kujibiwa maombi, nilipofika kule Tanga, nilimkuta amekuwa mvuta bangi na mlevi wala haeleweki. Nilifanikiwa kumleta Efatha na baada ya kumleta hapa amebadilika kwani amempokea Yesu

USHUHUDA: AMEPONYWA HIV ALIPOKUJA KUSANYIKO LA MWAKA 2016

HESHIMA JOHN

Naitwa Heshima John. Napenda kumshukuru Mungu kwa matendo yake ya ajabu kwangu. Ilikuwa mwaka 2016 nilivimba tumbo nikaenda kupima nikaambiwa nina ugonjwa wa Ini na HIV. Ndipo nikaja kwenye kusanyiko kuu la mwaka 2016, Baba Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira akawaombea wagonjwa na mimi nikiwa mmoja wao.

Baada ya kuombewa, nikakurudi katika eneo langu la kulala, nilishangaa nikaanza kulia mwenyewe, na baadae nikaanza kucheka pasipo kujua kilichokuwa kinanichekesha, kuanzia hapo tumbo langu likaanza kuuma na nilikojoa sana na kutapika. Tumbo likaisha lote na niliporudi nyumbani nikaenda kupima haukuonekana ugonjwa wowote ule. Napenda kumshukuru sana Mungu kwa matendo yake ya ajabu kwangu, Sifa na Utukufu anastahili yeye peke yake. Sina cha zaidi cha kumpa zaidi ya kumshukuru Mungu wangu.

UJUMBE KUTOKA KWA MTUME NA NABII JOSEPHAT ELIAS MWINGIRA

MTUME NA NABII JOSEPHAT ELIAS MWINGIRA.

Nakutamkia hutakuwa kama ulivyo kuwa, kwa maana sisi tuliookoka shetani hana Nguvu kabisa juu ya maisha yetu, sasa je! ni yupi aliye adui mkubwa kwetu? Adui mkubwa wa maisha yako ni akili yako, fahamu zako na mwili wako mwenyewe, shetani ni aduni namba mbili.

Chochote unacho kihitaji katika maisha yako kinawezekana Kama unataka kuwa mtu mkuu inawezekana, kama unataka kuwa mchawi pia inawezekana, maana Mungu ni mzuri sana amesema chochote utakachoomba kwa Jina lake atakupa.

Kama unataka kuwa chombo cha Mungu basi Mungu pia atakuletea watu wake kukusaidia ili uweze kufikia hapo . Kama unataka kuwa tajiri Mungu analeta Roho wake kukusaidia ili uweze kuwa tajiri. Kama unataka kuwa maskini Mungu atakusaidia ili uweze kuufurahia huo umaskini wako, na pia atakuletea wahubiri ambao watakusaidia kabisa kufikia lengo lako.

Mungu anao uwezo wa kukupa chochote kile ambacho unakitaka je! wewe unataka nini? Ili uweze kupokea lazima akili yako na fahamu zako zikubaliane na Mungu usiwe na uadui naye.

SOMO: KUVUKA NG’AMBO YA PILI

ASKOFU: CHALRES KARIUKI – KENYA

Baada ya Yesu kuhubiri kukawa usiku, akauacha mkutano na kuwaambia wanafunzi wake wavuke ng’ambo. Marko 4:35 “Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, Na tuvuke mpaka ng’ambo.” Kule ng’ambo kuna vitu vikubwa sana.

Kuna mambo unapaswa kuyafahamu:-
• Maarifa; nini maana ya maarifa? Ni kukusanya taarifa, yaani unakuwa na taarifa. Mtu anapokwenda shuleni kusoma inamaana kuwa anakusanya taarifa, lakini katika ile shule kuna kuhitimu na baada ya kuhitimu yule mwanafunzi anapewa nguvu ya kwenda kufanya yale ambayo amejifunza. Leo ni siku ya kuhitimisha, Mungu aliye Baba yetu atatupa Nguvu ya kwenda kutekeleza yale tulio jifunza.
• Ufahamu; Ufahamu ni ile hali ya uelewa wa taarifa. Watu wengi wanakwenda shule na kupata Maarifa lakini hawapati Ufahamu. Ukapate ufahamu katika Jina la Yesu
• Hekima; Hekima ni nini? Ni ile hali ya kukuwezesha kutenda kazi kwa vitendo, Maarifa na Ufahamu. Unapo anza kutendea kazi kwa Maarifa na Ufahamu ndipo unapokea Hekima. Bwana akakupe uwezo wa kutekeleza Maarifa na Ufahamu ili uweze kupokea Hekima.

Marko 4:35 “Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, Na tuvuke mpaka ng’ambo.” Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wake na tuvuke ng’ambo.
Kule Upande wa pili, Upande wa ng’ambo ni wa Ushindi, hakuna kushindwa bali ni upande wa kushinda.
Mungu akamwambia Musa wewe uko ukingoni mwa Bahari, hawa watu wa Ibrahimu lazima waivuke hiyo Bahari ya Shamu mpaka ng’ambo ili waweze kurithi. Musa aliwaongoza wana wa Israel kuelekea nchi ya Ahadi. Wale ambao ulikuwa ni uzao mchanga walikuwa ni uzao wa Yoshua na Kalebu, lakini uzao uliotoka Misri ulikufa jangwani. Hivyo ilimbidi Musa na yeye afe ili ule uzao mchanga uweze kufika katika nchi ya Ahadi.

Yoshua 12:7 “Hawa ni wafalme wa hiyo nchi ambao Yoshua na wana wa Israeli waliwapiga ng’ambo ya pili ya Yordani upande wa magharibi, …. ”
Walipokuwa ng’ambo ya Yordani Musa aliwapiga wafalme wawili, Sihoni mfalme wa Waamori na Ogu Mfalme wa Bashani ili kumuonyesha Yoshua njia na ili kumfundisha Yoshua kuwa si yeye atakaye wapigania Israel watakapo vuka Yordani bali ni Mungu. Upande wapili wa mto Yordani kulikuwa kuna vitu vingi vya kumiliki.

Baada ya kuvuka Yordan nchi ya kwanza kuweza kuimiliki ni Yeriko maana ilikuwa imefungwa, lakini Mungu aliwapa kuimiliki kwani aliwawezesha wao kuingia ndani. Upande wa ng’ambo kuna adui wamekalia Mbaraka wako lakini utakapovuka usihofu kwa sababu upande wa ng’ambo Mungu atakufanya Ustawi, kwa sababu chochote kile ambacho adui yako amekalia ni cha kwako.

Kuna vitu ambacho walipaswa kumiliki Babu zako au wazazi wako lakini hawakumiliki kwa sababu walikuwa ng’ambo ya Yordani hivyo kwa kuwa wewe Mungu amekuvusha kila ambacho Mungu aliwapa babu zako au Baba yako na hawakumiliki ni cha kwako, wao hawakumiliki kwa sababu walikufa wakiwa upande wa pili wa Yordani. Mimi na wewe tunavuka ili kumiliki nchi yetu ya Ahadi. Baba zetu walifia jangwani ili sisi tuweze kumiliki nchi ya Ahadi.

Bwana Yesu aliuchukua umaskini wetu na kuupeleka msalabani na alipokuwa anasurubiwa alisema imekwisha. Pale msalabani umaskini wako ulishindwa, pale msalabani ulipata haki yako ya kumiliki , pale msalabani ulipokea afya njema na kila kitu unacho kihitaji katika maisha yako. Ibilisi ni muongo na hauelewi msalaba kwa sababu msalaba ni kwa ajili ya kuvuka, kuacha kila shida au matatizo na kuwa mzima na kumiliki.

Biblia inasema alichukua udhaifu wetu ili mimi na wewe tusishindwe, Yesu Kristo alisulubiwa kwa sababu msalabani alifuta hatia zetu, laana, alifuta kushindwa kwetu na akatupa kushinda.

Ng’ambo utakuwa mmiliki, kwa sababu kule ng’ambo si upande wa Baba yako bali ni upande wa Baba yetu wa Mbinguni ambaye Mbingu na nchi ni mali yake hivyo atakupa kumiliki.

 

USHUHUDA: MUNGU AMENIPONYA UGONJWA WA AJABU

Grace Kauma Dar – Shalom

Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya. Niliteseka kwa muda wa miaka miwili nikiwa naumwa tumbo sana. Nilipokwenda Hospitali nilifanyiwa Ultrasound na haikuoyesha kitu chochote. Madaktari wakaamua kunifanyia upasuaji. Baada ya ule upasuaji nikakaa miaka mitatu siwezi kufanya kitu chochote kile, ile hali ya kutokufanya kazi ilikuwa inanitesa sana.

Nilipokuwa nikilala usiku nikawa nakula nyama, na nikiamka asubuhi siwezi kula kitu chochote zaidi ya kunywa pepsi mbili asubuhi, mchana na usiku, kwa siku nilikuwa na kunywa soda sita . Baada ya kuhangaika sana hadi kwa waganga ili nipone lakini sikupata uponyaji .

Wakati nilipokuwa ninahangaika, Daktari alisema kuwa tatizo langu halieleweki na nisitegemee kuolewa, labda baada ya miaka 15 au 20, ndipo naweza kuolewa. Napenda kumshukuru Mungu nilipokuja Efatha, katika Kusanyiko la mwaka 2013 nilipokea uponyaji nikawa mzima.

Katika Kusanyiko la mwaka 2014 nilikuwa Mbeya Baba Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira akatangaza “ watu wengi wanaenda kuoa na kuolewa” na mimi nilikuwa namsikiliza nikiwa Mkoani Mbeya, nikasema na mimi ni mmoja wao.

Tarehe 10/7/2015 nilifunga ndoa katika Madhabahu ya Efatha, namshukuru sana Mungu kwani ameondoa aibu yangu na ibilisi ameshindwa. Nawashauri ndugu zangu msisisikilize kile ambacho watu au Madaktari wana waambia kuwa haiwezekani, bali mwangalieni Mungu kwani anaweza yote.

USHUHUDA: NIMEPONYWA, MAPEPO YALIYOKUA TUMBONI MADAKTARI WALISEMA NI UJAUZITO SASA YAMETOKA NIMEPONA

ESTER MUSA – DSM

Kwa muda wa mwaka mmoja nilikuwa nahisi tumboni kuna kitu kinatembea na nilipokwenda Hospitali nikaambiwa kuwa mimi ni mjamzito japo nilikuwa naona siku zangu kama kawaida.

Nilikuwa naingia kwenye siku zangu kwa siku tano lakini baada ya hali hii nikawa napata hedhi kwa siku mbili na damu ikawa ni kidogo sana. Nilipokuja katika Kusanyiko hili linaloendelea Mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira akasema kuwa “kuna mtu anahisi kama ana mtoto tumboni lakini huyo si mtoto bali ni pepo kuanzia saa hii uwe huru kwa Jina la Yesu”.

Mtu huyo alikuwa ni mimi nikapokea uponyaji saa ile ile. Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya katika Kusanyiko hili, nimeuona mkono wake hata kabla kusanyiko halijaisha..

USHUHUDA: MUNGU AMETUPA MUUJIZA WA MTOTO, MADAKTARI WALISEMA HATU

Mr na Mrs Nili David

Mr na Mrs Nili David, kutoka Arusha. Tunamshuhukuru Mungu kwa kututendea maajabu,mimi na mke wangu tulikaa katika ndoa yetu kwa muda wa miaka mitatu pasipo kupata mtoto.

Tulipokwenda Hospitali Daktari akatuambia kuwa magroup yetu ya damu hayaendani hivyo hatuwezi kupata mtoto. Lakini mwaka jana kwenye Kusanyiko Mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira akasema kuwa, kuna watu ambao hawana watoto na Daktari amewaambia hawatapata watoto kutokana na magroup yao ya damu kuwa tofauti, lakini mwakani watakuja na watoto wao hapa huku wakishangilia.

Mimi na mke wangu tulilipokea lile Neno na kuendelea kumkumbusha Mungu kila siku, mwezi uliofuata baada ya Kusanyiko, Mungu akatusikia akalitimiza Neno la Mtumishi wake. Leo tumekuja na mtoto katika madhabahu hii, tukimshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyotutendea.

USHUHUDA: NILIKUA NIMEPOOZA SASA NIMEPONA NILIPOKUJA KUSANYIKO LA 2016

BAHATI JACKSON

Naitwa Bahati Jackson. Namshukuru Mungu kwa kuniponya ugonjwa wa kupooza viungo vya mwili. Mwaka 2016 nilipooza viungo vya mwili wangu kwa muda wa miezi sita. Nikiwa katika hali hiyo nilikuja katika Kusanyiko lililofanyika mwaka huo na ndipo nilipokutana na mkono wa Mungu aliyeniponya.

Pia kupitia Kusanyiko Mungu ameniinua kiuchumi kwani nimeweza kumalizia nyumba yangu na kufungua duka la vipodozi. Namshukuru sana Mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira kwa kuniombea, sasa mimi ni mzima kabisa