Kwa ushauri & Maombi +255713 248 998

Yesu hupo kazini hata sasa. (Zaburi 103:3 “Akusamehe maovu yako yote, Akuponya magonjwa yako yote).