IBADA YA UKOMBOZI NA UPONYAJI KWA DAMU YA YESU, EFATHA MINISTRY MWENGE DAR ES SALAAM.

MASHAKA:
Mashaka yamebeba KUTOKUAMINI, kama unamashaka yeyote moyoni mwako ya kwamba unacho kihitaji kutoka kwa Mungu hutakipata basi ni afadhali usiombe, kwa maana unapokuwa na mashaka hutaweza kupokea.
Endapo utajisemea mwenyewe kuwa haustahili kupokea kitu chochote kutoka kwa Mungu inamaana kuwa hutaweza kupokea, kwa maana umejikataa mwenyewe, lakini ukijikubali utapokea. Mungu anataka watu wanaojitambua kuwa wanastahili, unapokwenda mbele za Mungu unapaswa kuelewa kuwa Mungu anataka uwepo hapo ulipo na yeye anakufurahia, hatakama unadhambi kiasi gani lakini yeye anakufurahia na ndiyo maana akamtoa mwanaye wa pekee Yesu Kristo ili afe kwa ajili yako, inamaana kuwa wewe unastahili machoni pake, yaani wewe ni wathamani sana mbele zake ndiyo maana Mungu hakutaka kukupoteza.
Wewe unathamani sana mbele za Mungu na unastahili kupokea kile unachokiomba kwa Mungu kwa sababu anakupenda.

Ondoa hali ya kutokuamini ndani ya moyo wako ili uweze kupokea kutoka kwa Mungu, Amini kwamba Mungu anaweza kukuponya na kurejesha chochote kilicho haribiwa ndani ya mwili wako, yeye ananguvu za kutenda miujiza kwako, maana yeye ni mtenda miujiza.
Amini ya kwamba Mungu anaweza kurejesha kila kilichoharibiwa ndani ya mwili wako.
Mungu anauwezo wa kukuosha maana yeye ananguvu za kurejesha maisha yako yaliyo haribiwa ili uweze kubeba USHUHUDA kwa ajili ya JINA lake.

Marko 11:19-26 “Na kulipokuwa jioni alitoka mjini. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama, mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu, akamwambia, Mwaminini Mungu….. ”

SALA: Unaposali unapaswa kuamini, nini maana ya kuamini? Kuamini ni kuwa na uhakika wa unacho kiomba, na ni kutambua kuwa kile unacho kiuliza au kukiomba tayari unacho. Unaposali au kuomba Amini kwamba unacho kile ambacho unacho kiomba.
Kuamini kunaanza kabla hujaomba au kuuliza, unapo Amini utapokea kile unachokwenda kukiomba au kuuliza, huwezi kuomba kama huamini. Kabla hujaomba unapaswa kwanza kuamini kuwa Mungu anaweza kukupa kile utakacho kiomba, kama hauamini usiombe maana hutapokea.

MSAMAHA: Kama unataka kupokea kitu kutoka kwa Mungu hakikisha unawasamehe wale waliokukosea, yeyote ambaye unajua mmokosana naye hakikisha unamsamehe kabla hujakwenda mbele Za Mungu ili kuomba.
Msamaha ni kwa faida yako na si kwa yule unaye msamehe, unapo msamehe mtu inamaana kuwa unajisamehe mwenyewe kwa sababu usipo fanya hivyo hutaweza kusamehewa na Mungu, unapomsamehe mtu unakuwa huru. Msamaha ni njia ya kupokea kutoka kwa Mungu, unapojua jinsi ya kusamehe unamruhusu Mungu kukupatia chochote anachotaka kukupa na ibilisi hatakuzuilia kukunyang’anya.

Watu wengi katika dunia hii wanateseka na mambo mengi ikiwemo maumivu na magonjwa, inawezekana umetafuta msaada huku na kule wa kukutoa katika MAUMIVU au MAGONJWA uliyonao lakini haukupata, unapaswa kujua kuwa iko dhambi nyuma yako, yamkini ulifanya wewe au wazazi wako na ndiyo inayokutesa.
Zaburi 51:5 “Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu; Mama yangu alinichukua mimba hatiani. ” Daudi alilitambua hili na ndipo akamsogelea Mungu ili kutaka REHEMA zake, Uko hapo ulipo leo unateseka kwa dhambi ambayo hukuifanya au ulifanya wewe mwenyewe. Unapaswa kujua kuwa dhambi kama dhambi haiondoki wala haifi mpaka imekutana na Damu ya Yesu.

Siyo furaha ya Mungu kwa watu aliowaumba kwa sura na mfano wake wateseke au wahangaike na mateso, FURAHA yake ni kuona WANAFURAHA na SHANGWE katika maisha yao, lakini dhambi ndiyo inayo tesa watu, Mungu hataiondoa mpaka umemsogelea na kutaka REHEMA kwake.

MUNGU HANA UPENDELEO, swali ni Je! unajua kuwa Mungu anaweza kukuponya? Kama unajua kuwa anaweza kukuponya Je! ukotayari? Waebrania 4:16 “Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema, na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji.” Upo katika UHITAJI lakini NEEMA na REHEMA za Mungu zipo ili kukutoa katika huo uhitaji, unapaswa KUKISOGELEA kiti cha REHEMA kwa UJASIRI ili ukutane na Bwana wa mabwana AKUPONYE na kukutoa katika UHITAJI ulionao.

Mtume na Nabii: Josephat Elias Mwingira.

Comments

comments

Comments are closed.