Mahubiri ya Jumapili Agosti 6. 2017

SOMO : SALA YA BWANA (Muendelezo)

Katika Dunia hii kama HUJITAMBUI wewe ni nani hutakaa utende kama unavyotakiwa kutenda bali utatenda kama mtumwa, na Utatembea hapa duniani kama Mgeni, lakini ukijua wewe ni nani utatembea hapa duniani sawasawa na KUSUDI LA MUNGU katika Maisha yako. Shetani ni muongo atatumia KUTOKUJITAMBUA kwako ili kukutesa na kukufanya wakati wote utembee kama mtumwa na kuishi kama Mgeni katika Dunia hii.

Unapaswa kujua kuwa wewe sio mtumwa au mgeni kwa sababu Mungu alikuumba kwa SURA na MFANO na wake na kukuweka huku duniani uwe Balozi wake akijua utamwakilisha YEYE hapa Duniani, hivyo acha kutembea kama mgeni hapa Duniani. Haijalishi ELIMU, UMRI au JINSIA uliyonayo, unachotakiwa kujua wewe ni MWAKILISHI wa Mungu hivyo Unapotembea na Unapoongea, ongea mambo ya Msingi ukijua UNAMWAKILISHA Mungu. Unapotembea usitembee kama mtumwa, usiongee kama MPUMBAVU bali ongea kama Mtu mwenye HEKIMA ya MUNGU.

Ishi kama MTAKATIFU na Mwakilishi wa MUNGU, badilisha TABIA yako na namna Unavyowaza, maana Mungu hatakaa ajidhihilishe kwako mpaka Utakapobadilisha namna ya Kuongea kwako. Mungu ana Lugha yake, na hiyo Lugha ipo katika Biblia; jifunze KUTENDA au KUONGEA sawa sawa na Biblia inavyosema.

Musa alipokufa Mungu hakumpa Yoshua njia mpya za kutembea na YEYE bali Mungu alimwambia Yoshua aende sawasawa na MAAGIZO ya Musa Mtumishi wake.

Leo Mungu ana Watumishi wake ambao Amewaweka ili KUKUELEKEZA kuhusu HABARI ZAKE ili Wakusaidie kufanya SAWASAWA na Neno linavyosema, unapaswa KUWASIKILIZA Wanachokuelekeza. Kwa sababu kwa kufanya hivyo unasababisha Mbingu kukusaidia katika kila kitu huku Duniani, lakini Usipowasikiliza DUNIA ITAKUFUNDISHA jinsi ya Kutembea na mkuu wa dunia hii.

Mathayo 6:9 “Basi ninyi salini hivi; Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, Ufalme wako uje,”

KUNA MUHIMU GANI WA SISI KULIELEWA JINA LAKE?
Ni kwa sababu ndani ya hilo JINA LAKE kuna Mambo ya Msingi katika MAISHA yetu.

Ndani ya JINA LAKE kuna UPENDO; MUNGU ni PENDO na Aliumba kila kitu katika UPENDO wake. Mwanzo 1:31 “Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni Chema sana. Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya sita.”

Mungu ANATUPENDA na ndiyo maana ALITUUMBA. Huwezi Kugundua au Kuumba kitu chochote kile kama huna UPENDO ndani yako. Watu ambao Biashara zao Zinakuwa (zinaongezeka) jua kuwa wana UPENDO ndani yao juu ya hiyo Biashara, kama una biashara yeyote ile na Haikui au ikafa jua kuwa Huna UPENDO ndani yako.

UPENDO ni Muendelezo hivyo usipokuwa na UPENDO Hutakaa uanze kitu chochote kile na Kikakua, lazima Kitakufa tu hata kama ni NDOA, maana kinakuwa hakina Muendelezo.

Huwezi Kufanya Biashara au Kuanzisha Kampuni na IKASTAWI kama huna UPENDO, maana kunakuwa hakuna MUENDELEZO ndani yako wa kufanya hicho Ulichokianzisha Kukua.

Kama hamna PENDO ndani yako basi hamna UTHAMANI au ile Hali ya kufanya jambo kwa UBORA na UTIMILIFU kwa sababu ndani ya PENDO ndiko kuna UKAMILIFU.

Watu wote wanaojua Kupika vizuri wana UPENDO ndani yao, kama HUJUI Kupika vizuri ujue Huna UPENDO. Kama Mpishi ana PENDO ndani yake, akipika Chakula kinakuwa na ladha Nzuri inayotokana na lile PENDO lililoko ndani yake.

Kama Mke wako HAJUI kupika Tambua kuwa ndani yake hakuna PENDO, kwa sababu inawezekanaje Mke anakwambia ANAKUPENDA na Anakupikia Chakula KIBAYA?

Mke yeyote ANAYEMPENDA Mume wake ATAHAKIKISHA Anampikia Chakula Kizuri Mume wake.

Kama Mume ana PENDO ndani yake ATAHAKIKISHA Anajenga NYUMBA Nzuri ili Mke aweze KUJIVUNIA, ukiona Mwanaume amejenga NYUMBA Nzuri ujue ANAMPENDA Mke wake.

Katika NDOA ndipo Mungu ALIPO na NDIPO Anapoonyesha UUMBAJI wake, hivyo Mume au Mke AKIKAA Vizuri katika NAFASI yake katika hiyo Ndoa kunakuwa na USTAWI maana NGUVU ya Mungu Inakuwepo ndani ya FAMILIA yao.

Kumbukumbu la Torati 28:1-2 “Itakuwa utakaposikia sauti ya BWANA, Mungu wako, kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo BWANA, Mungu wako, atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani; na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya BWANA, Mungu wako.”

UNAPOSIKIA Maagizo ya Mungu na KUYAFANYA kwa UAMINIFU Mungu aliye BABA yetu atakupa MAHITAJI YAKO yote unayoyahitaji, kamwe huta ya kimbilia ili kuyatafuta bali YATAKUJA, unachotakiwa ni Kumtafuta YEYE.

UTAMTAFUTAJE? Kwa KUTENDA Sawasawa na MAAGIZO Yake kutoka kwa Watumishi wake. Kwa jinsi Utakavyoenda SAWASAWA ndivyo Unavyojiandaa mwenyewe ili Kumpata YEYE.

HUTAWEZA Kumuona Mungu kwa Kufunga usiku na mchana bali UTAMUONA pale Utakapotenda SAWASAWA na Maagizo YAKE, unaweza Ukafunga na Kuomba usiku na mchana atakusikia ndio lakini Usimuone kwa sababu YEYE Anaangalia MATENDO YAKO Kwanza kama ni SAWA na Anavyotaka Wewe UWE au UTENDE, ndipo Atakujibu.

Mungu Anaweza KUKUPA ZAIDI ya Unavyohitaji kama ukitenda sawasawa na MAAGIZO yake, Hatakupa kwa sababu unaomba sana bali kwa KUTENDA SAWASAWA.

Ukifanya mambo ya Mungu SAWASAWA kama Alivyokuagiza OMBA LOLOTE NAYE ATAKUPA.

Mtume na Nabii JOSEPHAT ELIAS MWINGIRA.

Comments

comments

Comments are closed.