MCH. ANDREW SWAI – IBADA NOV 26 – 2017

SOMO: ACHA DHAMBI UKAISHI.

Ezekiel 18:21-23 “Lakini mtu mbaya akighairi, na kuacha dhambi zake zote alizozitenda, na kuzishika amri zangu zote, na kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi, hatakufa. Dhambi zake zote alizozitenda hazitakumbukwa juu yake hata mojawapo; katika haki yake aliyoitenda ataishi. Je! Mimi ninafurahia kufa kwake mtu mwovu? Asema Bwana MUNGU; si afadhali kwamba aghairi, na kuiacha njia yake, akaishi?”

Ukaache njia zako mbaya leo na ukamgeukie Bwana, kughairi inamaana kuwa ni kugeuka na kuacha njia zako mbaya, ukifanya hivyo utaishi, kuishi maana yake ni nini? Hutakuwa na maradhi wala magonjwa.
Chukia dhambi na kuamua kuziacha, amua kutafakari sheria za Mungu kila wakati, ukiacha njia mbaya atakusamehe, nawe utaishi. Unahitaji kuishi, Mungu hafurahii mtu kufa katika dhambi, amua leo kuwa inatosha kutenda dhambi na uamue kumgeukia Mungu ili ukaishi, dhambi ndizo zinakuletea magonjwa na kifo.

Bwana Yesu anakupenda na anataka leo upokee uponyaji wako na uhai mpya ili kwamba ukaishi, baada ya Mungu kutaka kuiangamiza Ninawi watu wa mahali pale walipoamua kuacha dhambi na kumgeukia Mungu, ndipo Mungu alipo ghairi kuuangamiza. Amua kufanya mapenzi ya Mungu ili uishi na uwe mbali na magonjwa na mateso.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *