MCHUNGAJI AIMANA DOMINICK – IBADA DEC 3 – 2017

Usipotangaza kuwa Yesu anaponya inamaana unausukumia mbali ule uponyaji wake, lakini unapotangaza kuwa Yesu anaponya unaruhusu ile nguvu ya uponyaji kukujia.
Kutoka 15:26 “ Akawaambia, Kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana, Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake, mimi sitatia juu yako maradhi yo yote niliyowatia Wamisri; kwa kuwa MIMI NDIMI BWANA NIKUPONYAYE”.

Mungu ametuhakikishia kwenye ahadi zake kuwa Yeye yupo ili kutuponya. Mungu hayupo ili kukuangamiza au ili kuharibu ndoa yako, bali yupo ili KUKUPONYA, kuponya ndoa yako, biashara yako, kazi zako na akili yako. Kama huyu MPONYAJI yuko kwa ajili yako basi wewe leo anza kutangaza UPONYAJI wako hata kabla haujatokea maana kadri unavyotangaza ndivyo unavyo harakisha kutokea kwake.

UPONYAJI sio kwa ajili ya jirani yako bali ni kwa ajili yako. Uponyaji wa Mungu kwako uko karibu sana zaidi ya unavyo fikiria, wewe unaona kama kuponya uko mbali kwa sababu umekuwa mwepesi kutangaza tatizo lako zaidi ya kutangaza UWEZA wa Mungu katika KUPONYA.
Kuanzia leo anza kutangaza kuwa Yesu ANAPONYA na utaona UPONYAJI ukitokea katika maisha yako.

Amri kutoka kwa Bwana Yesu ni sisi TUPONYEKE na si tuumwe, unatakiwa utangaze kuwa Yesu anaponya, kwa sababu kwa kadri unavyo endelea kutangaza ndivyo lile tangazo linavyo endelea kutimia kwako.

” KWA KUWA MIMI NDIMI BWANA NIKUPONYAYE.”  Hii ni AHADI ya Mungu kwetu sisi, mpango wake ni KUTUPONYA, unapaswa kuelewa hili katika akili yako; katika mazingira yeyote unayo pitia YEYE anasema kuwa anaponya, hata kama shida yako unaiona kuwa ni kubwa sana lakini bado unapaswa kujua kuwa YEYE ANAPONYA.

Uponyaji uko hapo hapo ulipo, lakini tatizo ni kuwa haupokei kwa sababu haujui ni jinsi gani unaweza kuutumia. Mfano:- Unaweza ukawa na simu ya mtu na hauwezi kuitumia, unaweza kushinda nayo tangu asubuhi hata jioni, hata kama inapesa lakini kama huwezi kuitumia hutaweza kufanya chochote hata kama unashida. Hivyo ndivyo ilivyo kwetu, kila mmoja wetu ana Roho Mtakatifu ndani yake, na anauwezo wa kuwasiliana naye, lakini wakati mwingine kwa sababu ya maneno ya wanadamu ya kushindwa waliyokwambia unaona kuwa haiwezekani, unapaswa kujua kuwa inawezekana; imba kuwa Yesu anaponya.

Kile unacho kitamani ni cha kwako ni wewe tu kujua kuwa hiki ni changu, YEYE anasema kuwa “NI MUNGU AKUPONYAYE” anatamani kukuponya, kwa nini hauponyeki? Tatizo ni mashaka uliyo nayo. Unapaswa kujua kuwa Mungu ANAWEZA yote.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *