SOMO:KANISA NA UONGOZI WAKE – (Jumapili Desemba 16 / 2017)

MCHUNGAJI; BETSON KIKOTI:

Matendo ya Mitume 6:1-7 “Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung’uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wale Thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema, Haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu saba miongoni mwenu, walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho, na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili; na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile Neno.  Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote; wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo, na Prokoro, na Nikanori, na Timoni, na Parmena, na Nikolao mwongofu wa Antiokia; ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. Neno la Mungu likaenea; na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu; jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile Imani.

Hii ni historia ya Kanisa la kwanza, Bwana Yesu alipoanza kazi yake alionyesha kwamba kuna matumaini makubwa ya kuweza kuelekea ufalme wa Mungu. baada ya Yesu kuondoka ndipo Mitume walianza kazi na Roho Mtakatifu aliwaongoza. Petro siku yake ya kwanza kuhubiri alisababisha watu 3000 kuokoka, ilikuwa ni injili ambayo inaponya, asilimia kubwa ya watu walitamani kuifuata injili ya Yesu, na ndipo kila aina ya makabila yaliungana kumwendea Yesu.

Hii ndivyo ilivyo leo, tupo makabila mbalimbali kanisani sisi sote ni mali ya Yesu Kristo. Tukiwa pamoja tuna kazi ya kuweza kutengenezana kwa sababu sisi kila mmoja ametoka katika jamii aliyotoka na anatabia yake, hivyo ili kusiwe na manung’uniko tunahitaji kuweza kukaa na kutengenezana ili tuwe na tabia moja. Tunaona Kanisa la kwanza kulikuwa na ubaguzi wa kikabila kwani Wayahudi wa Kiyunani na Kiebrania walikuwa wana baguana, hivyo sisi kama kanisa hatupaswi kuwa na ubaguzi wa kabila ili kwamba tuweze kusababisha ufalme wa Mungu uweze kwenda mbele.

Viongozi wanapaswa kuwa makini na watu wanao waongoza ili kwamba kusije kukatokea mpasuko katika Kanisa.

Mahali popote watu wakiwa na manung’uniko vipawa vya Mungu vinaweza kuwa chini.

Kanisa linaweza kuwa na Heshima kama Viongozi wake wakiwa waaminifu, viongozi walio waaminifu wanaweza kusababisha kanisa linakuwa na Heshima.

Heshima aliyonayo kiongozi inaweza kusababisha watu wengi kuweza kusimama na kutaka kumjua Mungu zaidi.

Manung’uniko yanaweza kutokea kama ilivyotokea katika kanisa la kwanza, kwa sababu watu wanatoka katika jamii mbalimbali ambazo wamezoea kufanya jambo Fulani, kazi ya kanisa ni kuwaweka pamoja na kuwafanya wawe wamoja kwa kuwa na tabia moja.

Isaya 43:4 “Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda; kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako; na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako.

Mtu yeyote aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu anapendwa na Mungu nani wa thamani mbele zake, hivyo wewe ni wathamani na umeheshimiwa, usijidharau.

Mtu yeyote anaye kudharau usimuangalie huyo, inawezekana katika uongozi wako, kila wakati unaona kudharauliwa, Mungu anasema kuwa wewe ni wathamani na “kabla hujaingia tumboni mwa mama yako alikujua na kabla hujatoka alikutakasa”, wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu.

leo hii Mungu Katika makanisa amewawekwa viongozi wake ili waweze kukufanya uwe wa thamani sawa na vile ambavyo YEYE amekukusudia.

Kama mtu amepewa Neema na Mungu ya kuongoza, hatuhitaji kuangalia ukabila wake bali tunatakiwa kuangalia kile ambacho amepewa na Bwana. Kila mtu ana Neema na kipawa chake kutoka kwa Mungu.

Siku moja Bwana Yesu alikuwa akitoa mfano na akasema “Kulikuwa na mfarisayo mmoja na mtoza ushuru, wote walikwenda kanisani, yule mfarisayo alikwenda madhabahuni na kuomba, akasema “Ee Mungu mimi sikama yule mtoza ushuru aliyeko kule mlangoni mimi ninakutolea Zaka kila siku” yule mtoza ushuru aliposikia hayo akapiga magoti na kumwambia Mungu “Ee Mungu mimi ni mwenyedhambi ninaomba unisamehe”. Bwana Yesu akasema kuwa yupi aliye sikiwa na Mungu? ni yule mtoza ushuru aliye jinyenyekesha mbele zake. Mungu anapenda sana wale watu ambao ni wanyenyekevu ambao wanajishusha mbele zake, ukiwa ni mmoja wao Mungu anaweza kukuinua na kukufikisha kiwango cha juu zaidi.

Jishushe na unyenyekee mbele za Mungu ili kwamba yeye aweze kukuinua.

Comments

comments

Comments are closed.