Posts

IBADA NENO – JUMAPILI SEPT 24 – 2017

MCH: AIMANA DOMINICK

SOMO: UFANYEJE ILI UWEZE KULIINUA JINA LA BWANA ILI NAWE UINULIWE.

Ukiliinua jina la Yesu litakuinua, kwa sababu kwa kiasi kile kile ambacho utaliinua ndivyo nalo litakavyo kuinua. Je! Upo tayari kuliinua jina la Bwana?

Wafilipi 2:1-11 “Basi ikiwako faraja yo yote katika Kristo, yakiwako matulizo yo yote ya mapenzi, ukiwako ushirika wo wote wa Roho, ikiwako huruma yo yote na rehema,  ijalizeni furaha yangu, ili mwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lo lote kwa kushindana wala kwa majivuno; bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. ”

JINA la YESU lilikuwa ni JINA la BABA wa MBINGUNI nalo lilikuwa ni JINA KUU, Bwana Yesu alipotumwa na Baba wa Mbinguni aliyafanya yale mapenzi aliyotumwa na Baba yake sawa sawa na vile alivyotumwa, japo ilikuwa ni kwa maumivu makali lakini alitimiza. Jambo hilo lilimfanya  Baba wa Mbinguni kufurahi na kumkirimia JINA lipitalo MAJINA YOTE. Mungu hakumpa hilo JINA kwa sababu ni mwanaye, la! bali kwa sababu alifanya sawa sawa na mapenzi ya Baba yake naye akamfurahisha.

Bwana Yesu akasema, tufuate nyayo zake ili tufanye mapenzi ya Baba wa Mbingini ili nasi tuinuliwe kama yeye.

Ni kitu gani kilimfanya Yesu atii mapenzi ya baba yake wakati alikuwa na mwili kama wa damu na nyama? Kwa sababu Bwana Yesu alikuwa ni mtii na Mnyenyekevu.

Japokuwa aliuvaa mwili kama wa kwetu, akaishi maisha duni kuliko tunayo yaishi sisi leo hii, lakini haya yote ni ili kutupata sisi na ili tuishi maisha mazuri. Bwana Yesu haikumpa shida kwa maisha aliyokuwa akiishi kwa sababu alikuwa na moja tu ambalo lilimfanya yeye aje huku duniani, ilikuwa ni kutimiza mapenzi ya baba yake wa Mbinguni.

Bwana Yesu alitoka katika UFALME MKUU wa MBINGUNI, lakini hakuyaangalia hayo alikuwa MTII na MNYENYEKEVU hata MAUTI ya MSALABA. Pamoja na maumivu yote hayo lakini alikuwa akituombea kwa Mungu ili atusamehe kwa kuwa hatujui tutendalo. Bwana Yesu alikuwa na utii wa ajabu sana wakati wote alikuwa anatamani kumtii baba yake huo ndio UPENDO wa kweli aliokuwa nao.

Wafilipi 2:9-11Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia Jina lile lipitalo kila jina; 10 ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi; 11 na kila ulimi ukiri ya kuwa YESU KRISTO NI Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. ”

Je! Wewe unapokutana na changamoto kidogo unaendelea kutii maagizo ya Mungu au unazira? Bwana Yesu hakuzira japokuwa alipata maumivu lakini aliendelea kumtii Baba yake, na hicho ndicho kilisababisha Mungu AMUINUE, AMTUKUZA na KUMPA JINA ambalo kwa hilo kila jina lililopo Mbinguni na Duniani  lipige magoti kwenye hilo JINA (JINA LA YESU), na kila ulimi ukiri ya kwamba YESU NI BWANA.

Ukiamua KULITUKUZA na KULIINUA JINA la BWANA wa mabwana hata kama wachawi walikuwa wanakugalagaza  sana hawata kuweza, kwa sababu Umeamua KULITUKUZA hilo JINA lipitalo majina yote ambalo ni JINA LA YESU.

Inawezekana bado kuna maumivu ambayo unapitia japokuwa una JINA la YESU, hiyo ni kwa sababu bado hujakubali kuliinua JINA la BWANA wa ma bwana, bado unaliinua tatizo ulilonalo kwa kusema ni kubwa sana, amua kuliinua JINA la BWANA wa mabwana ili likutoe katika maumivu unayopitia na  magonjwa.

Unaweza ukawa unahisi dalili za ugonjwa Fulani nawe ukaanza kusema kuwa hii ni dalili ya ugonjwa Fulani, hapo ni sawa na unajisajiri mwenyewe kwenye huo ugonjwa ambao umeuhisi. Siku utakapoenda kupima lazima utaambiwa unao kwa sababu uliusajiri wewe mwenyewe kwenye ufahamu wako, hivyo unakuwa umejisajiri rasmi na kujitiisha katika huo ugonjwa.

Unapaswa kujua kuwa kuna JINA linalopita majina yote, ugonjwa wowote wenye jina upo chini ya JINA la Bwana wa mabwana, nao unapaswa kupiga goti kwenye jina la Bwana wa mabwana.

Tamani kuliinua jina la Yesu kuliko kitu chochote kile, hakikisha unajina la Kristo ili uweze kulipigisha goti jina lako au ugonjwa wowote ule unao kusumbua. Ukichukua mamlaka yako wewe kama mwamini utaweza kulipigisha goti tatizo lako.

Lakini ili uweze hayo yote lazima uwe na tabia za Kristo; tabia za Kristo ni zipi?

  • Kuna kutiana moyo, katika jambo lolote lile kuna kutiana moyo, je! wewe unatia moyo wenzako au unawakandamiza?
  • Mahali popote pale palipo na faraja kuna Upendo, unaweza kumfariji mtu lakini pasipo Upendo hapana faraja hapo.
  • Ushirika wetu uwe katika Roho; Bwana Yesu alifanya yote hayo, tamani kuwa na ushirika na roho ndipo utaweza kuinuliwa.
  • Lazima tuwe na nia moja na upendo ule ule aliokuwa nao Kristo, tuwe na roho moja na kusudi moja pia.
  • Usifanye jambo lolote lile kwa nia ya kujitukuza au kushindana bali liwe ni ili Mungu atukuzwe. Kama unataka kumuinua Kristo au jina lake lazima uwe makini, katika jambo lolote lile unalo lifanya liwe ni kwa ajili ya kumuinua kristo na si kwa ajili ya kujitukuza au kwa ajili ya Utukufu wako. Kwa jinsi utakavyo jinyenyekesha na kuliinua JINA la Bwana wa mabwana ndivyo na wewe atakavyo zidi kukuinua na yale yote yaliyo kuwa yanakukandamiza yanakuwa chini yako na ndio sababu akasema “nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui” huwezi kukanyaga nyoka na nge kama humuinui Bwana wa mabwana, kwa maana kwa jinsi utakavyokuwa ukimuinua naye atakuinua.

ZIARA YA KITUME NA KINABII MKOA WA DODOMA-UJUMBE KUTOKA KWA MTUME NA NABII JOSEPHAT ELIAS MWINGIRA

Kwa nini WALOKOLE wengi ni MASKINI? Kwa sababu ya kuto KUZINGATIA, unapoomba si kwamba Mungu HAKUSIKII, YUPO MBALI au kwamba AMESHINDWA KUKUJIBU, La! Tatizo ni kwamba HUJAZINGATIA.

Je! Wewe Umeokoka?, na ni Mwana wa Mungu? Kama jibu ni NDIO kwa nini unateseka?

Mwana mpotevu aliondoka Nyumbani kwao na kwenda kula mali za Baba yake, alipomaliza zile mali njaa ikamuingia, lakini Biblia inasema ALIPOZINGATIA MOYONI mwake akarudi kwa Baba yake. Baba yake hakumpokea kwa sababu alikuwa amerudi tu la! Alimpokea kwa sababu ALIZINGATIA, Mwana mpotevu alitambua kuwa anatatizo na ndipo Akazingatia Moyoni mwake. Luka 15:16-17 “Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. ALIPOZINGATIA MOYONI MWAKE, alisema, Ni watumishi wangapi wa Baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa.”

Mwana mpotevu alizingatia Moyoni mwake kwamba akiomba MASAMAHA kwa Baba yake akikubaliwa, atakuwa kibarua tu inatosha, maana hata vibarua wanaishi vizuri Nyumbani mwa Baba yake.

Je! Wewe Umeokoka?, na ni Mwana wa Mungu? Kama jibu ni NDIO kwa nini unateseka? Ni kwa Sababu HUJAZINGATIA MOYONI MWAKO, hapo tatizo sio MAOMBI, wala si ROHO YAKO kwamba haina MAHUSIANO na MUNGU La! Tatizo lipo AKILINI mwako, yaani AKILI haijakubali kuzingatia.

Warumi 1:28 “Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa.”

Tatizo si kwamba Mungu hakusikii au hayupo, tatizo ni kwamba HUZINGATII. Mkikubali na Kutii mtakula Mema ya Nchi, amua Kukubali na KUZINGATIA ili ULE MEMA YA NCHI.

ZIARA YA KITUME NA KINABII MKOA WA DODOMA – UJUMBE KUTOKA KWA MAMA ELIAKUNDA MWINGIRA

Badilisha NAMNA yako ya Kuishi, na si Kulia lia pale ibilisi anapokuonea. Raha Jipe mwenyewe, na si Mazingira yakuamulie; badilisha Maneno ya KINYWA chako na AMUA kusema sawa sawa na vile wewe Unavyotaka na si ibilisi akupangie nini cha Kusema.

Neno lako lina NGUVU, kwa maana jinsi UNAVYOSEMA ndivyo mambo Yanavyobadilika, sema SawaSawa na IMANI yako. Una AMINI NINI Wewe? Sema vile unavyo Amini, sio kila siku shetani ameinuka, au ana nguvu sana! Ametoka wapi wakati yeye alisha shindwa tangu miaka 2000 iliyopita?.

Hutabadilisha ulimwengu au Mazingira yako kwa Kulia, bali kwa KUELEWA. Kuelewa kwako ndiko kutakako mfanya ibilisi asikusogelee na wewe Upokee BARAKA zako kutoka kwa Mungu.

Shetani hana nguvu lakini wewe ndiye unaempa heshima kwa Maneno yako na kwa KUTOKUELEWA KWAKO, naye anajua kuitumia hiyo nafasi uliyompa. Kuanzia leo MVUE hiyo mamlaka uliyomvisha na umuweke chini ya miguu yako maana hapo ndipo anapostahili kukaa. Wewe ni MWANA WA KIFALME na umepewa MAMLAKA ya Kukanyaga nyoka na n‘ge, lakini hutakaa ukanyage mpaka pale Utakapoelewa MAMLAKA yako. Shetani hakuogopi wewe kwa sababu unalia au unasali sana, anachoogopa ni UELEWA WAKO, na kile usichokielewa ndicho kila siku anachokutesa nacho.

Chochote kile Kinachokusumbua tambua ya kuwa Hujakielewa, kama ni magonjwa Je! unaelewa nini kuhusu hilo? Biblia inasema “kwa kupigwa kwake sisi tumepona” Je! wewe unatambua hilo? Kama ni umaskini Biblia inasema “Yeye alikufa maskini ili sisi tuwe Matajiri” Je! unaelewa hilo? Chochote kile unachopita nacho, hauponi au haupokei kwa sababu HAUELEWI, Kuelewa kwako ndio KUSHINDA kwako.

 

UJUMBE JUMAPILI Sept 3 – 2017

SOMO: BABA YETU WA MBINGUNI:

Kila kitu hapa duniani kimeitwa kwa jina la Baba wa Mbinguni, haijalishi hilo jina ni zuri kiasi gani lakini lipo chini ya JINA la Baba.
Mathayo 6:9 “Basi ninyi salini hivi; Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, Ufalme wako uje,” Maana ya mstari huu ni kuliheshimu JINA la Bwana, na Bwana Yesu alikuwa anatusaidia sisi kujua kuwa tunaye BABA wa Mbinguni na ili tupate kuliheshimu JINA lake.

Kwa nini Bwana Yesu alitaka TULIHESHIMU hilo JINA?

1. Kwa sababu JINA la Bwana limetukuzwa sana, huwezi kulifananisha na jina lingine lolote, kwa sababu JINA la Bwana limeinuliwa sana.
2. Hilo jina liko juu ya majina yote, kama ukilipa thamani yake litapanda, hata kama ukiliweka chini ya kiti au kwenye Box bado litatoka tu, kwa sababu lenyewe liko juu ya majina yote na hakuna kinacho weza kulizuilia.
Kama kuna ugonjwa wowote ule wenye jina inamaana kuwa huo ugonjwa uko chini ya jina la BABA wa Mbinguni maana JINA lake liko juu ya majina yote.

Wafilipi 2:9-11 “Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia Jina lile lipitalo kila jina; ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi; na kila ulimi ukiri ya kuwa YESU KRISTO NI Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba.”
Mbele ya JINA la Bwana kila kitu lazima kitii, na kila goti lazima lipigwe. Kama wewe unalibeba hilo JINA hivyo inamaana kuwa utainuliwa na kuwa juu, kwa nini? Kwa sababu wewe umelibeba hilo JINA la Bwana.

Katika maisha yako jifunze jinsi ya kumnyenyekea Mungu na kumpigia magoti.

Jifunze kukiri kwa kinywa chako, kwamba Mungu ni Mfalme wa wafalme na ni Bwana wa mabwana.
Jifunzse kumtukuza na kumfanya Mungu awe juu, ukimfanya akijulikana katika maisha yako lazima atakuinua sana, na familia yako haitakuwa chini siku zote mtakuwa juu na kamwe hutaondoka hapa duniani bila jina lako kutukuzwa, na familia yako itatukuzwa pia, jifunze jinsi ya kumtukuza Mungu ili na YEYE akutukuze.

Kama unajua jinsi ya KUMSIFU na KUMWABUDU Mungu, ninapoongelea KUSIFU au KUABUDU sina maana ya kwenda Kanisani na kusema Halleluya, Halleluya!! hapana, naongelea jinsi unavyo ishi katika maisha yako, je! unamtukuza Mungu katika maisha yako kutokana na mtindo wa maisha unao ishi? Jifunze jinsi ya kumuhesimu na kumtukuza Mungu.

Jinsi unavyoongea au kufanya kitu chochote kile je! UNAMTUKUZA Mungu? Watu wakikuona je! Wanamuona Mungu katika maisha yako? Kuna watu wengine wakiwa wanaongea huwezi kuona Utukufu wa Mungu katika vinywa vyao na wanajiita wameokoka, wanaongea kama watu wa mataifa japo wameokoka, jifunze jinsi ya kumtukuza Bwana wa mabwana Mungu wa miungu naye ATAKUINUA.

Wafilipi 2: 13 “Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. ” Nini maana ya KUMTUKUZA Mungu? Inamaana kuwa NIA yako na MATENDO yako yamtukuze YEYE.
Unatamanije vitu! unataka kwa ajili ya utukufu wako au kwa ajili ya UTUKUFU wa Mungu? Unapo nunu gari unataka ujionyeshe kwamba una gari au unataka Mungu atukuzwe kupitia hilo gari.
Unataka kuoa au kuolewa na huyo mtu kwa faida gani na kwa ajili ya UTUKUFU wa nani?
Kumtukuza Mungu inamaana kuwa kila unacho kitamani kinakuwa ni kwa ajili ya Utukufu wa Mungu na si kwa ajili ya tamaa zako.

Ni mara ngapi unafanya vitu kwa UTUKUFU wako? Unafanya kwa sababu unataka kutimiza tamaa zako, usifanye vitu kwa tamaa zako na ukafikiri unamuinuia Mungu la!. Watu wengi wanafanya vitu kwa tamaa zao na ndio maana magonjwa, mateso, umasikini na mazingira yana wasumbua, kila siku wana matatizo na wanahitaji misaada, kwa nini wanakuwa hivyo? Ni kwa sababu hawamtambui muumba wao, Siku wakimtambua atawainua sana.

Swali: Nani anaye fanya kazi ndani yako? Ni matamanio yako, Mungu au shetani? Jiulize mwenyewe na uamue kubadilika kufanya sawasawa na matamanio ya Mungu anayotamani ufanye katika maisha yako ili YEYE AKUINUE.

Huwezi kumshinda adui kwa kuruhusu matamanio yako yaendelee kuishi, kwanza matamanio yetu na makusudi yetu yalishashindwa na ibilisi tangu Mwanzo.
Jinsi ya kumshinda ibilisi ni pale utakapo amua matamanio yako yafe, na makusudi na matamanio ya Mungu yainuke ndani yako. Sisi tulipoumbwa tuliumbwa kwa makusudi ya Mungu na baada ya dhambi yale makusudi ya Mungu yakaondoka na ya ibilisi yakaja na kutuvaa ili tufanye mapenzi yake, lakini Yesu alikuja ili kuturudisha kule kwenye Mwanzo wetu, hivyo ili tuweze kumshinda ibilisi na turudi katika uhalisia wetu inatubidi makusudi na matamanio yetu lazima yafe ili ya Mungu yachukue nafasi katika maisha yetu.
Jinsi unavyo fanya, unavyoongea na unavyofikiri lazima kufe ili kufikiri kule kwa Mungu na matendo yake yaweze kukutangulia.

Usiongee vitu vyako wewe mwenyewe, iwe unatania au unaongea uhalisia, usiongee yako bali yale yaliyo ya Mungu.

Waefeso 3:14-16 “Kwa hiyo nampigia BABA magoti, ambaye kwa JINA LAKE UBABA wote wa MBINGUNI na wa DUNIANI unaitwa, awajalieni, kwa kadiri ya utajiri wa UTUKUFU wake, kufanywa IMARA kwa NGUVU, kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani.”
Ukifanya sawasawa na Neno la Mungu, kile Mungu amesema katika Biblia kitakuwa chako. Waamini wanapaswa kufundishwa na si kuhubiriwa ili waweze kufanya sawasawa na kile Mungu anafikiria kuhusu wao.

Wakristo wengi ni wadhaifu na wavivu kumjua Mungu wao wanataka miujiza tu, miujiza si kwa ajili ya Waamini bali ni kwa ajili ya wenye dhambi, hakuna mahali kwenye Biblia Yesu alifanya miujiza kwa Wanafunzi wake lakini alicho kifanya aliwafundisha kisha akawatuma wao ndio wakaenda kufanya miujiza. Kama wewe unaamini na unasubiri muujiza utachelewa, wewe ni mtenda miujiza hivyo unapaswa kujifunza ili ukafanye miujiza kwa wasio amini yaani wenye dhambi.


Miujiza ni kwa ajili ya wenye dhambi, maana wao wanasubiri miujiza ili waweze kuamini. Je! wewe unaamini kuwa kuna Mungu, Yesu na Roho Mtakatifu? Kama unaamini huhitaji miujiza, bali unahitaji kufundishwa ili uelewe jinsi ya kufanya hiyo miujiza.

Ukifanya sawasawa na kile ulicho kisikia utapokea kile ulicho kisikia, huhitaji watu wakuombee bali unatakiwa uombe kutokana na kile ulicho kisikia.

Mtume na Nabii Josephat E. Mwingira – UBABA

Mathayo 6:9 “Basi ninyi salini hivi; Baba yetu uliye Mbinguni Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje.”
JINA LAKO LITUKUZWE; Kupitia jina lake tunapata Utukufu, Neema, Upendo, Nguvu zake na Upako wake:
1. Ndani ya hilo Jina kuna Utukufu,
2. Ndani ya hilo Jina kuna Neema ya Mungu; kupitia hiyo Neema tunapata msamaha, Rehema na haki ya Mungu. Pasipo Neema huwezi kuwa mtu wa haki, kupitia Neema tumepata toba na kupitia toba kuna Msamaha na Rehema.
3. Ndani ya Jina lake kuna Pendo la Mungu, kupitia Upendo kuna kila kitu unacho kihitaji, huwezi kuanzisha kampuni au duka pasipo Upendo maana litakufa, bila Pendo huwezi kufanya kitu chochote kile na kikakuwa, lakini ukiwa na Upendo utaweza kuanzisha kitu na kitakuwa.
4. Ndani ya Jina lake kuna Nguvu zake, na ndani ya hiyo Nguvu kuna Uweza wa kufanya jambo na likawa yaani kuna Utajiri, ndani ya hiyo Nguvu kuna muendelezo na ndipo unaweza kuona ubaadaye kwa mtu. Pasipo NGUVU ya Mungu huwezi kufikia Ubaadaye wako.
5. Ndani ya hilo Jina kuna Upako,

Mathayo 6:9″ Basi ninyi salini hivi; Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, Ufalme wako uje”.

Kuna NGUVU katika JINA lake, ndani ya JINA lake Ubaba wote unapatikana Mbinguni na Duniani.

Waefeso 3:14-15″ Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa Mbinguni na wa duniani unaitwa”.

Pasipo yeye hakuna UBABA, unapoongelea kuhusu UBABA inamaana UMILIKI, kupewa mahitaji; Huwezi kutenganisha Ubaba na ile hali ya utoshelevu au kupewa mahitaji na pasipo UBABA hakuna utoshelevu na ndio maana familia yenye UBABA kuna Utoshelevu. Familia yeyote isiyo na UBABA unaweza kuona vurugu ndani ya hiyo familia, ndani ya Ubaba unaweza kuona uimara na nguvu.

Bila UBABA huwezi kuona uhai wa hiyo familia bali utaona Vurugu kwa sababu hakuna Ubaba hapo.

Mungu wetu ni mpya kila iitwapo leo, yeye ni jana leo na milele, kila siku unapowaza kuhusu jana huwezi ukamtenganisha Yeye lazima umjumlishe, hata utakaposema kuhusu leo, au ukitaka kuwaza kuhusu kesho yaani kuhusu ubaadaye wako huwezi kumtenganisha Mungu yeye ni mwanzo na mwisho.

Yeye yupo Mbinguni na Duniani, huwezi kumtenganisha Mungu na wewe, miti wanyama, ndege au uumbaji wake wowote ule, kwa sababu yeye ni kile unacho kiona, ukiona uumbaji wake inamaana umemuona Mungu, pasipo yeye huwezi kuona kitu chochote kile, na ndio maana imeandikwa ndani yake kila kitu kimeumbwa hivyo unapo anza na Yeye unaweza kufanya jambo lakini usipoanza na Yeye hakuna utakacho kifanya huku Duniani.

Somo : Umuhimu wa fundisho la Mitume

Matendo 2:42 “Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali.”

—- Kwanini tunajifunza chini ya Mitume na Manabii? —-

Maana fundisho ni kwajili ya wanafunzi, kwajili ya waaminio, na kwajili ya wafuasi kama wewe ni mfuasi unapaswa kufundishwa na kama wewe nimwanafunzi unapaswa kufundishwa, ili wakati wote usiwe mtoto ilikwamba yeye aweze kukuamini, maana uwezi kujaliwa mambo ya Mungu kama wewe uwaminiki.

YESU aliwafundisha wanafunzi wake usiku na mchana, alikuwa ana wafundisha sawasawa na imani yao, wakifundishwa wanaanza nakuamini, wakiamini wanakua wafuasi, na kisha wanakua wanfunzi. Kuanzia hapo unaweza kuchaguliwa, hivyo basi wote walio chuguliwa wanapaswa kua wanafunzi ili wewaze kutumika, maana kuna wengine wapo kwenye kundi la waaminio na wanajiita watumishi.

Unatakiwa uwe na mtu anae kuongoza na kukufundisha ili ufikie uwanafunzi, maana wafunzi awafati ishira bali wanaenda kwa mafundisho, maana ishara na miujiza ni kwajili ya waminio (wachanga kiroho). Hata ukiangalia uwezi kuoona popote alifanya miujiza kwa yohana na petro maana wale ni waamini maana mwamini auwezi kufata miujiza ukiona hivyo huyo mtenda zambi, maana wamini wote wamejaliwa kubeba miujiza, maana atawakiwa wagonjwa wanaenda kwenye biblia wanaangalia Neno linasemaje kuhusiana na ugonjwa ulionao, kisha wanatamka na inakua.

Waamini wote wanaibeba Nuru awaitafuti Nuru bali wanaibeba Nuru, tatizo wengine awajitabui wao ni nani, unapoiona malaria unaiambia malaria; hapa sio pahali pako, maana mimi nisehemu ya Nuru,
Ibilisi anapo ubeba umaskini wewe msome na umkumbushe kwamba Yesu alikufa kwajili yangu, kwahiyo mimi ni tajiri chukua virago vyako nenda maana iblisi anasikia sauti atachukua virago vyake na ataenda usimruhusu iblisi aonyeshe uwezo wake kwako, mwambie wewe sio masikini maana mwamini lazima awe tajiri, umaskini ni kwajili wasio mjua Mungu, ibilisi chukua vitu vyako na uwende.

Ndio maana mwamini lazima afundishwe, lakini kwakua huna mda wakufundishwa ndio maana ibilisi anakutesa, mwamini lazima aelewe jambo hili muhimu, maana uwezi kuwa daktari kama uwezi kukukaa chini na kujifunza, vivyo hivyo uwezi kuwa mwamini kama huto kaa chini na kujifunza. Ndio maana jumapili tunakuja kujifunza hata unapo enda nymbani unaendelea kujifunza, ata iblisia akija utajua huyu ni iblisi, Roho Mtakatifua akija utamjua huyu ni Roho Mtakatifu.

Maana waamini wengi awamjua Roho mtakatifu, kuna mda mwengine sielewi unamkuta mwamini ana magonjwa, nikama tabibu umkute anaugua nashindwa kuelewa, sikia! unapo zaliwa mara ya pili akikisha unatenda sawasawa na unavyoamini, maana ukitenda kinyume utalipa ghalama, ndio maana unakuta waamini wengi ni maskini na unakuta mwamini anaumwa magojwa ambayo Mungu amesema amesha tuponya, unapo kuta wewe ni mwamini alafu unakuta magonjwa ambayo wanaumwa wasio aminini, utakiwi kuombewa bali unatakiwa kubadilika mwenendo wako, maana hata watenda dhambi wanapo kuja hapa kanisani wanapona lakini wewe bado unaumwa ugojwa uleuleu tu.

Kutoka 15:26 “akawaambia, Kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana, Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake, mimi sitatia juu yako maradhi yo yote niliyowatia Wamisri; kwa kuwa Mimi ndimi Bwana nikuponyaye.”
Ufunuo 12:11 “Nao wakamshinda kwa damu ya Mwana-Kondoo, na kwa neno la ushuhuda wao; ambao hawakupenda maisha yao hata kufa.”

Unamshinda ibilisi kwa Damu ya YESU, inamaana unaishi kwa toba kwa maana unishi sawasawa biblia inavyosema unaishi MAISHA YA UTAKATIFU, jifunze kusamehe, jifunze kujisamehe wewe mwenyewe
Tunamshinda ibilisi kwa ushuhuda wetu, maana watu wataka sikia shuhuda yako, wengine watataka uwaombee, lakini kabla ile nguvu haijawaendea itapika kwako kwanza, kwahiyo malaika wa Bwana atapita kwako kwanza bila ya kugusa kokote.

Zaburi 34: 7 “Malaika wa Bwana hufanya kituo, Akiwazungukia wamchao na kuwaokoa.” lakini kwakua wewe ni mvivu ndio maana amekuacha mgonjwa na umaskini, lakin ukiamua kufanya hivyo Mungu atakupa thawabu.
Umaskini hauwezi kumshikilia mtu anaeshudia, Mungu hatakaa kimya atampa thawabu, hapa kuna wengine wananitaza wanaenda kufanyia kazi hiki ninachofundisha, lakini wengi wananiangalia kama sinema, lakini nataka nikwambie siku moja Mungu atakuuliza kwanini hukufanyia kazi kileacho kufundisha Mtumishi wangu?
Nguvu ya uponyaji aitakuja kama hutawaombea wagonjwa, nguvu ya utajiri haitakuja kama hutawasidia maskini, nguvu ya maarifa haitakuja kama utawaombea wasomi, kama ilivyo ukipanda mahindi unavuna mahindi, maana biblia inasema unacho panda ndicho utavuna.

Biblia inasema nawapenda wale wanipendao, mwamini anapaswa kutenda sawasawa biblia inasema, Unapo mpokea Yesu jifunze biblia inasema nini kwajili yako, maana biblia itakwambia wewe ni nani ina maana biblia itakuonyesha jinsi ya kujitambua na ,biblia itakunyesha kuhusu Mungu yeye ni nan, itakwambia kuaw yeye ni mponyaji, atakulinda, wewe unapaswakuwa na nini biblia itakwambia itakwambia milki yako, nguvu yako , mamlaka yako, kwanini unalia? Uwitaji kulia unatakiwa ujifunze.

Saa zingine sielewe kwanini waamini wataka kuhurumiwa, unapo tembea hapa duninani unatakiwa uwe kama mwanajeshi, jeshini hakuana kuhurumiana, na ndio maana raia wengi ukimbilia wana jeshi kutaka msaada, mwanajeshi ni jasiri hata kama ni mfupi, unaweza kukuta kundi kubwa lina ogopa wanajeshi 10.
Mwamini anatakiwa atende kama mwanasheji, kwanini wewe unakua mdogo? Usiruhusu mtu akuone mdogo unaweza usiwe na gali, nyumba, pesa, lakini katika ufahamu wako tembea kama mfalme, waza kifalme, ata unapo kunywa maji yaambie kitu, usiruhu mtu yoyote akutishe, usiwaze unaenda kula nini bali waza unaenda kuutendea nini ufalme,

—- Acha ibilisi ajue wewe ni wa YESU.—-

Maana nakumbuka wakati naoa Bwana Yesu alivyo niambia sio wewe unayeoa bali ni mimi, kwahiyo usimburuze mkeo au mumeo, unatakiwa kumfundisha mumeo au mkeo namna ya kumtumika MUNGU, kwahiyo unatakiwa ujue chochote ulichonacho nikwaajili ya Mungu.
—- Tunamshinda iblisi kwa mambo 3 —-
Kwa damu ya mwana kondoo, Kwa neno la ushuhuda, Na kwa kubadili mtindo wa maisha
Tutamshinda ibilisi kwa mtindio wa maisha, ukiishi kwa mtindo wa ulimwengu huu, unapoenda kinyume na maagizo ya Mungu, umaskini na maradhi yatakutesa.

Tunaona kuna mtindo wa maisha au mazingira yanasababisha maradhi na kwa mtu, kwa hiyo ukiwa katika mazingira hayo au mtindo huo wa maisha magonjwa au hali mbaya ya maisha itakupata tu. Na kama ukikwepa maradhi na magonjwa yataondoka.
Maradhi nayo yana aina ya chakula yanachokula na unapoa acha kuyapa hicho chakula maradhi yanakufa. Mfano ujinga na upumbavu, mawazo ya dhambi, kutokuzingatia unachoagizwa, kutosamehe, hasira ni chakula cha maradhi. Ukiachana na mambo hayo maradhi ya uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, UKIMWI, malaria, kipindupindu yataondoka kwako.

—- Zingatia —-
Huta kufa kabla ya siku yako, Bwana Mungu atainua siku hii na kuinua maombi yako atasikia na atakujibu.
Unapo shuhudia kwa mtu yeyote unakua una waambia kwa wewe ni wa Mungu unaopo shuhudia, unapo omba, unapo toa matoleo, unapo sifu unamuonyesha kwamba wewe ni wakwake.

Jifunze kuchochea karama yako, usipo shuhudia usipo fundisha, usipo abudu usipo toa sadaka unajimaliza mwenyewe usimlaumu iblisi, maana kwa kile unachotenda unafanyika kua hivyo ulivyo fanya.

Unapo tembea na unapo sema na watu juu ya ufalme wa maana yake unajionyesha wewe ni mmoja ya ufalme huo, maana usipofanya hivyo ujajiondoa, ndivyo ilivyo katika ufalme wa Mungu haijalishi wewe ni mtakatifu wa aina gani kama ujachochoe karama yako unajiondoa mwenyewe.

Mtume na Nabii: Josephat Elias Mwingira

Mahubiri ya Jumapili Agosti 6. 2017

SOMO : SALA YA BWANA (Muendelezo)

Katika Dunia hii kama HUJITAMBUI wewe ni nani hutakaa utende kama unavyotakiwa kutenda bali utatenda kama mtumwa, na Utatembea hapa duniani kama Mgeni, lakini ukijua wewe ni nani utatembea hapa duniani sawasawa na KUSUDI LA MUNGU katika Maisha yako. Shetani ni muongo atatumia KUTOKUJITAMBUA kwako ili kukutesa na kukufanya wakati wote utembee kama mtumwa na kuishi kama Mgeni katika Dunia hii.

Unapaswa kujua kuwa wewe sio mtumwa au mgeni kwa sababu Mungu alikuumba kwa SURA na MFANO na wake na kukuweka huku duniani uwe Balozi wake akijua utamwakilisha YEYE hapa Duniani, hivyo acha kutembea kama mgeni hapa Duniani. Haijalishi ELIMU, UMRI au JINSIA uliyonayo, unachotakiwa kujua wewe ni MWAKILISHI wa Mungu hivyo Unapotembea na Unapoongea, ongea mambo ya Msingi ukijua UNAMWAKILISHA Mungu. Unapotembea usitembee kama mtumwa, usiongee kama MPUMBAVU bali ongea kama Mtu mwenye HEKIMA ya MUNGU.

Ishi kama MTAKATIFU na Mwakilishi wa MUNGU, badilisha TABIA yako na namna Unavyowaza, maana Mungu hatakaa ajidhihilishe kwako mpaka Utakapobadilisha namna ya Kuongea kwako. Mungu ana Lugha yake, na hiyo Lugha ipo katika Biblia; jifunze KUTENDA au KUONGEA sawa sawa na Biblia inavyosema.

Musa alipokufa Mungu hakumpa Yoshua njia mpya za kutembea na YEYE bali Mungu alimwambia Yoshua aende sawasawa na MAAGIZO ya Musa Mtumishi wake.

Leo Mungu ana Watumishi wake ambao Amewaweka ili KUKUELEKEZA kuhusu HABARI ZAKE ili Wakusaidie kufanya SAWASAWA na Neno linavyosema, unapaswa KUWASIKILIZA Wanachokuelekeza. Kwa sababu kwa kufanya hivyo unasababisha Mbingu kukusaidia katika kila kitu huku Duniani, lakini Usipowasikiliza DUNIA ITAKUFUNDISHA jinsi ya Kutembea na mkuu wa dunia hii.

Mathayo 6:9 “Basi ninyi salini hivi; Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, Ufalme wako uje,”

KUNA MUHIMU GANI WA SISI KULIELEWA JINA LAKE?
Ni kwa sababu ndani ya hilo JINA LAKE kuna Mambo ya Msingi katika MAISHA yetu.

Ndani ya JINA LAKE kuna UPENDO; MUNGU ni PENDO na Aliumba kila kitu katika UPENDO wake. Mwanzo 1:31 “Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni Chema sana. Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya sita.”

Mungu ANATUPENDA na ndiyo maana ALITUUMBA. Huwezi Kugundua au Kuumba kitu chochote kile kama huna UPENDO ndani yako. Watu ambao Biashara zao Zinakuwa (zinaongezeka) jua kuwa wana UPENDO ndani yao juu ya hiyo Biashara, kama una biashara yeyote ile na Haikui au ikafa jua kuwa Huna UPENDO ndani yako.

UPENDO ni Muendelezo hivyo usipokuwa na UPENDO Hutakaa uanze kitu chochote kile na Kikakua, lazima Kitakufa tu hata kama ni NDOA, maana kinakuwa hakina Muendelezo.

Huwezi Kufanya Biashara au Kuanzisha Kampuni na IKASTAWI kama huna UPENDO, maana kunakuwa hakuna MUENDELEZO ndani yako wa kufanya hicho Ulichokianzisha Kukua.

Kama hamna PENDO ndani yako basi hamna UTHAMANI au ile Hali ya kufanya jambo kwa UBORA na UTIMILIFU kwa sababu ndani ya PENDO ndiko kuna UKAMILIFU.

Watu wote wanaojua Kupika vizuri wana UPENDO ndani yao, kama HUJUI Kupika vizuri ujue Huna UPENDO. Kama Mpishi ana PENDO ndani yake, akipika Chakula kinakuwa na ladha Nzuri inayotokana na lile PENDO lililoko ndani yake.

Kama Mke wako HAJUI kupika Tambua kuwa ndani yake hakuna PENDO, kwa sababu inawezekanaje Mke anakwambia ANAKUPENDA na Anakupikia Chakula KIBAYA?

Mke yeyote ANAYEMPENDA Mume wake ATAHAKIKISHA Anampikia Chakula Kizuri Mume wake.

Kama Mume ana PENDO ndani yake ATAHAKIKISHA Anajenga NYUMBA Nzuri ili Mke aweze KUJIVUNIA, ukiona Mwanaume amejenga NYUMBA Nzuri ujue ANAMPENDA Mke wake.

Katika NDOA ndipo Mungu ALIPO na NDIPO Anapoonyesha UUMBAJI wake, hivyo Mume au Mke AKIKAA Vizuri katika NAFASI yake katika hiyo Ndoa kunakuwa na USTAWI maana NGUVU ya Mungu Inakuwepo ndani ya FAMILIA yao.

Kumbukumbu la Torati 28:1-2 “Itakuwa utakaposikia sauti ya BWANA, Mungu wako, kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo BWANA, Mungu wako, atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani; na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya BWANA, Mungu wako.”

UNAPOSIKIA Maagizo ya Mungu na KUYAFANYA kwa UAMINIFU Mungu aliye BABA yetu atakupa MAHITAJI YAKO yote unayoyahitaji, kamwe huta ya kimbilia ili kuyatafuta bali YATAKUJA, unachotakiwa ni Kumtafuta YEYE.

UTAMTAFUTAJE? Kwa KUTENDA Sawasawa na MAAGIZO Yake kutoka kwa Watumishi wake. Kwa jinsi Utakavyoenda SAWASAWA ndivyo Unavyojiandaa mwenyewe ili Kumpata YEYE.

HUTAWEZA Kumuona Mungu kwa Kufunga usiku na mchana bali UTAMUONA pale Utakapotenda SAWASAWA na Maagizo YAKE, unaweza Ukafunga na Kuomba usiku na mchana atakusikia ndio lakini Usimuone kwa sababu YEYE Anaangalia MATENDO YAKO Kwanza kama ni SAWA na Anavyotaka Wewe UWE au UTENDE, ndipo Atakujibu.

Mungu Anaweza KUKUPA ZAIDI ya Unavyohitaji kama ukitenda sawasawa na MAAGIZO yake, Hatakupa kwa sababu unaomba sana bali kwa KUTENDA SAWASAWA.

Ukifanya mambo ya Mungu SAWASAWA kama Alivyokuagiza OMBA LOLOTE NAYE ATAKUPA.

Mtume na Nabii JOSEPHAT ELIAS MWINGIRA.

IBADA YA UKOMBOZI NA UPONYAJI KWA DAMU YA YESU, EFATHA MINISTRY MWENGE DAR ES SALAAM.

MASHAKA:
Mashaka yamebeba KUTOKUAMINI, kama unamashaka yeyote moyoni mwako ya kwamba unacho kihitaji kutoka kwa Mungu hutakipata basi ni afadhali usiombe, kwa maana unapokuwa na mashaka hutaweza kupokea.
Endapo utajisemea mwenyewe kuwa haustahili kupokea kitu chochote kutoka kwa Mungu inamaana kuwa hutaweza kupokea, kwa maana umejikataa mwenyewe, lakini ukijikubali utapokea. Mungu anataka watu wanaojitambua kuwa wanastahili, unapokwenda mbele za Mungu unapaswa kuelewa kuwa Mungu anataka uwepo hapo ulipo na yeye anakufurahia, hatakama unadhambi kiasi gani lakini yeye anakufurahia na ndiyo maana akamtoa mwanaye wa pekee Yesu Kristo ili afe kwa ajili yako, inamaana kuwa wewe unastahili machoni pake, yaani wewe ni wathamani sana mbele zake ndiyo maana Mungu hakutaka kukupoteza.
Wewe unathamani sana mbele za Mungu na unastahili kupokea kile unachokiomba kwa Mungu kwa sababu anakupenda.

Ondoa hali ya kutokuamini ndani ya moyo wako ili uweze kupokea kutoka kwa Mungu, Amini kwamba Mungu anaweza kukuponya na kurejesha chochote kilicho haribiwa ndani ya mwili wako, yeye ananguvu za kutenda miujiza kwako, maana yeye ni mtenda miujiza.
Amini ya kwamba Mungu anaweza kurejesha kila kilichoharibiwa ndani ya mwili wako.
Mungu anauwezo wa kukuosha maana yeye ananguvu za kurejesha maisha yako yaliyo haribiwa ili uweze kubeba USHUHUDA kwa ajili ya JINA lake.

Marko 11:19-26 “Na kulipokuwa jioni alitoka mjini. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama, mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu, akamwambia, Mwaminini Mungu….. ”

SALA: Unaposali unapaswa kuamini, nini maana ya kuamini? Kuamini ni kuwa na uhakika wa unacho kiomba, na ni kutambua kuwa kile unacho kiuliza au kukiomba tayari unacho. Unaposali au kuomba Amini kwamba unacho kile ambacho unacho kiomba.
Kuamini kunaanza kabla hujaomba au kuuliza, unapo Amini utapokea kile unachokwenda kukiomba au kuuliza, huwezi kuomba kama huamini. Kabla hujaomba unapaswa kwanza kuamini kuwa Mungu anaweza kukupa kile utakacho kiomba, kama hauamini usiombe maana hutapokea.

MSAMAHA: Kama unataka kupokea kitu kutoka kwa Mungu hakikisha unawasamehe wale waliokukosea, yeyote ambaye unajua mmokosana naye hakikisha unamsamehe kabla hujakwenda mbele Za Mungu ili kuomba.
Msamaha ni kwa faida yako na si kwa yule unaye msamehe, unapo msamehe mtu inamaana kuwa unajisamehe mwenyewe kwa sababu usipo fanya hivyo hutaweza kusamehewa na Mungu, unapomsamehe mtu unakuwa huru. Msamaha ni njia ya kupokea kutoka kwa Mungu, unapojua jinsi ya kusamehe unamruhusu Mungu kukupatia chochote anachotaka kukupa na ibilisi hatakuzuilia kukunyang’anya.

Watu wengi katika dunia hii wanateseka na mambo mengi ikiwemo maumivu na magonjwa, inawezekana umetafuta msaada huku na kule wa kukutoa katika MAUMIVU au MAGONJWA uliyonao lakini haukupata, unapaswa kujua kuwa iko dhambi nyuma yako, yamkini ulifanya wewe au wazazi wako na ndiyo inayokutesa.
Zaburi 51:5 “Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu; Mama yangu alinichukua mimba hatiani. ” Daudi alilitambua hili na ndipo akamsogelea Mungu ili kutaka REHEMA zake, Uko hapo ulipo leo unateseka kwa dhambi ambayo hukuifanya au ulifanya wewe mwenyewe. Unapaswa kujua kuwa dhambi kama dhambi haiondoki wala haifi mpaka imekutana na Damu ya Yesu.

Siyo furaha ya Mungu kwa watu aliowaumba kwa sura na mfano wake wateseke au wahangaike na mateso, FURAHA yake ni kuona WANAFURAHA na SHANGWE katika maisha yao, lakini dhambi ndiyo inayo tesa watu, Mungu hataiondoa mpaka umemsogelea na kutaka REHEMA kwake.

MUNGU HANA UPENDELEO, swali ni Je! unajua kuwa Mungu anaweza kukuponya? Kama unajua kuwa anaweza kukuponya Je! ukotayari? Waebrania 4:16 “Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema, na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji.” Upo katika UHITAJI lakini NEEMA na REHEMA za Mungu zipo ili kukutoa katika huo uhitaji, unapaswa KUKISOGELEA kiti cha REHEMA kwa UJASIRI ili ukutane na Bwana wa mabwana AKUPONYE na kukutoa katika UHITAJI ulionao.

Mtume na Nabii: Josephat Elias Mwingira.

UJUMBE: JINA

Mtume na Nabii: Josehat Elias Mwingira

Kazi ya Mungu inahitaji UVUMILIVU, KUJITOA, KUWA MAKINI na MOYO WA HURUMA; Kwa sababu pasipo kufanya hayo huwezi kumtumikia Mungu katika ukamilifu.

Mungu ni Roho hivyo huwezi kumuona kwa macho ya DAMU na NYAMA na ni rahisi kumdharau kwa sababu haumuoni.

Usipojua UKUU wa Mungu unaweza ukafanya vitu ambavyo vitamkasirisha na ukasababisha hasira yake ikawa juu yako. Hakikisha kila unachokifanya unaongozwa na Roho Mtakatifu ili hasira ya Mungu isiwe juu yako.

Mathayo 6:9, “Basi ninyi salini hivi; Baba yetu uliye mbinguni, JINA lako litukuzwe, Ufalme wako uje”.

  1. Kwa nini JINA?

  2. Unaenda kufanya nini na JINA?

  3. Nini kipo katika hilo JINA?

Jina ni la muhimu sana na ndio maana kitu chochote hapa DUNIANI kina jina lake; MITI, MAUA, WANYAMA na vingine vyote vimepewa MAJINA kwa nini? Kwa sababu Jina lolote limebeba uumbaji wa hicho kitu.

Mwanzo 1:26-27, “Mungu akasema, Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. ”

Jina lolote LIMEBEBA uumbaji wa kitu. Mfano: Kama ni gari jina la gari linabeba aina ya uumbaji wa hilo gari, kama ni mti unabeba uumbaji wa huo mti kupitia hilo jina, hivyo jina la kitu linabeba uumbaji.

Katika WANADAMU, kuna jina ambalo linabeba wanawake wote, kwa sababu huwezi kumuita mwanaume kwa jina la mwanamke; Kwa nini? Kwa sababu jina ndilo linabeba uumbaji na jinsia pia.

Mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii, Josephat Elias Mwingira

Mungu alipomuumba Mtu, baada ya kumfanya kuwa tayari kwa kutumiwa aliumba wanyama. Akampelekea huyo Mtu ili awape majina; Naye Adamu aliwapa majina hao wanyama sawa sawa na uumbaji wake. Lazima uelewe kuwa jina linalenga uumbaji.

Mwanzo 5:1-2, “Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya; mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki akawaita jina lao Adamu, siku ile walipoumbwa”.

Adamu siyo Mwanaume au Mwanamke; Adamu ni nani? Adamu ni UUMBAJI, kwa kuwa Mungu alipowaumba aliwapa jina hilo.

Mfano:- Mtu akizaa mtoto wa kike ataitwa Binti wa fulani na kama ni wakiume ataitwa bin fulani. Hii inamaana gani? Inamaana kuwa jina linabeba TABIA ya Mtu, kila jina lina TABIA yake.

Mfano:- Watu wanaoitwa Josephat siku zote ni watenda kazi, na hawana hofu hawaogopi chochote na niwaongeaji.

Usimpe mtoto wako jina kama hujui linamaana gani, usimpe jina kwa sababu rafiki yako anajina ambalo unaona ni zuri unaweza kumsababishia matatizo. Chunguza kwanza jina linamaana gani ndipo umpe mwanao kwa sababu jina linabeba ubaadae wa Mtu.

Mwanzo 17:1-6 “Abramu alipokuwa mtu wa miaka tisini na kenda, Bwana akamtokea Abramu, akamwambia, Mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu, ukawe mkamilifu. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana…. ”

Jina linabeba ubaadaye wako, kama Bwana anataka kubadilisha ubaadaye wako au kukufanya uwe mtu mkuu, lazima atabadilisha jina lako kwanza kabla ya kukutumia.
Jina linabeba ubaadaye wa mtu, je wewe unaujua ubaadaye wako? Jina lako linamaana gani? Wakati mwingine tunafikiria kuwa tuna majina mazuri lakini kumbe yana maana tofauti na ubaadaye wetu.

Wakati Mungu anataka kumfanya Abrahimu kuwa Baba wa Mataifa, aliangalia jina lake na kuona kuwa linamzuilia yeye kuwa kama alivyo mkusudia, ndipo akambadilisha kutoka kuitwa Abrahamu na kumuita Ibrahimu. Mungu alipotaka kumbariki Abrahamu hakumkemea shetani atoke bali alibadilisha jina lake.

Kwa mamlaka niliyo nayo, leo ninakutamkia kuwa kila jina linalo zuia ubaadaye wako ninaliharibu katika Jina la Yesu, naiwe hivyo.

 

UJUMBE : FANYA KAZI

Kama MUNGU alifanya kazi nawe pia ni lazima ufanye kazi. Kama unataka kustawi ni lazima ufanye kazi kwa bidii, amua weka mikakati fanya kazi na MUNGU atakubariki. Acha kukaa na kulalamika amka fanya maamuzi, wewe una kibali popote utakapo kua.

Uwe mtu wa kutatua changamoto za watu sio na wewe unalalamika maana wewe unamuwakilisha MUNGU aliye hai, mweza wa yote katika yote.

FANYA KAZI.