Posts

SOMO: SALA YA BWANA – JUMAPILI SEPT 17 / 2017

Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira

Mathayo 6:9Basi ninyi salini hivi; Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, Ufalme wako uje,

“Kwa kuwa ufalme ni wako na Nguvu na utukufu hata milele Amen”

Biblia inasema ombeni kwa Baba yenu wa Mbinguni si kwa malaika, watakatifu waliopo duniani au mbinguni, Hapana. Bwana Yesu alitufundisha kuwa kwa sisi kwa sababu ni wake na yeye alituchagua ili tuwe wake na tumekubaliwa, hivyo Baba wa Minguni ametukubali ili tuwe wana wake. Hatuhitaji kuomba kupitia mtu Fulani, bali tunapaswa kwenda moja kwa moja kwa Mungu kwani tumeruhusiwa, na Bwana Yesu ametuambia tuombe kwa Jina lake nasi tutapewa.

Ufalme wako uje; Ufalme wa Mungu unakuja pale mapenzi ya Mungu yanapokuja ndani yako, na unapotenda kwa sawasawa ndipo ufalme utakapo kujilia ndani yako.

Kuna mambo unahitaji kufanya ili usababishe au uruhusu ufalme ukujilie: ule Utukufu wa Mungu Mkuu huwa unakuja pale Nguvu na Utukufu zinapo jidhihirisha kwako.

Mathayo 7:18Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri.” Yeyote asiyeweza kufanya mapenzi ya Mungu hawezi kuchochea Nguvu ya Mungu ndani yake na wala haiwezi kuweka makao ndani yake. Hivyo kama wewe ni muovu, haufanyi mapenzi ya Mungu sahau wema wa Mungu kuja kwako, utawasikia watu tu wakisema au wakishuhudia tu, lakini kwako wewe watu wataona ukilia ukinung’unika na kulalamika. Kwa nini? Kwa sababu  hauyatendi mapenzi ya Mungu. fanya mambo sawasawa na mapenzi ya Mungu ili uweze kupokea kutoka Mungu.

Unataka kuomba na Mungu akusikie? hakikisha unaelewa unacho fundishwa.

Mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi yake ni wewe utende mema. Wafilipi 4:8-9Hatimaye, ndugu zangu, mambo yo yote yaliyo ya kweli, yo yote yaliyo ya staha, yo yote yaliyo ya haki, yo yote yaliyo safi, yo yote yenye kupendeza, yo yote yenye sifa njema; ukiwapo wema wo wote, ikiwapo sifa nzuri yo yote, yatafakarini hayo.”  Yale mambo ufanyayo yataweza kumsababisha Mungu aje akae ndani yako au kumuweka mbali na wewe. Wewe unataka nini, Mungu afanye makao kwako au aondoke ? Nia yako wewe ni nini?

  • Kama hamna kweli katika kitu ufanyacho katika hilo jambo achana nalo. Kama upo na watu ambao hawana kweli ndani yao achana nao, kama unataka Mungu awe na wewe. Wakina Danieli na wenzake walipopewa chakula kizuri cha mfalme walijua kuwa katika chakula hicho hakukuwa na kweli ndani yake, hivyo wakaamua kuachana nacho na wakakataa kula. Chochote ambacho unaona kuwa  hakina kweli ndani yake usikifanye maana utamkosea Mungu.

Kama unataka kumuona Mungu katika maisha yako hakikisha lolote lile la kweli unalifanya ila ambalo si la kweli usifanye.

Unapaswa kuwa makini na chakula unachokula, kwani kinaweza kuharibu akili yako, ubongo wako, mishipa yako na hata mzunguuko wa damu katika mwili wako, hivyo mambo yoyote yaliyo ya kweli hayo yafanye kwa uaminifu, usile kila kitu, usiweke ndani ya mwili wako kila kitu.

Wafilipi 4:8Hatimaye, ndugu zangu, mambo yo yote yaliyo ya kweli, yo yote yaliyo ya staha, yo yote yaliyo ya haki, yo yote yaliyo safi, yo yote yenye kupendeza, yo yote yenye sifa njema; ukiwapo wema wo wote, ikiwapo sifa nzuri yo yote, yatafakarini hayo.”

  • Yoyote yaliyo ya stara; hakikisha unafanya mambo ya stara kwa ajili ya wengijne, usifanye mambo kwa kujifurahisha wewe mwenyewe hakikisha unawapendeza wengine ili wamsifu Mungu wako, usiwe mbinafsi fanya mambo kwa ajili ya wengine.
  • Yoyote yaliyo ya haki, Hakikisha unakuwa muaminifu, wewe ni haki ya Mungu hivyo onyesha kuwa umeibeba ile haki ya Mungu, usiseme mambo ya kipumbavu au ambayo watu watakulaumu, fanya mambo ambayo yatafanya watu wafikie toba kwa sababu wewe ni mwenye haki wa Mungu. Usifanye jambo kwa kuogopa watu, fanya jambo kwa kumuogopa Mungu wako tu, acha wakuone kuwa wewe unamuogopa Mungu.

Upo hapo ulipo, katika sehemu ya chini kabisa kwa sababu humuogopi Mungu bali unawahofia watu, siku utakapo amua kumuogopa Muumba wako atakutoa hapo ulipo.  Kama unataka kukua sana muogope Mungu na si wanadamu.

  • Yoyote yaliyo safi; Kuna mambo ambayo si dhambi lakini si mambo safi; mfano:- katika kupika ukapika hovyo hovyo na ukaweka mezani chakula kikawa hakina ladha, hiyo siyo  dhambi lakini ni kibaya. Ni kitu kidogo sana lakini ukikifanya kwa usahihi unamfanya Mungu afurahi. Mambo safi inamaana gani? Usiwafanye watu wawe na maswali  kwa yale unayo yafanya.
  • Yoyote yenye kupendeza; Hakikisha unapendeza, kama unafanya mambo na ukawaruhusu watu wakafurahia hayo ni ya kupendeza, Jifunze  kusema na mkeo au mumeo kwa namna ya kupendeza, fanya mambo ambayo yatakayo wasababisha wengine wafurahi.

Chochote kilicho kizuri ni kile unacho takiwa kukitenda. Unapotenda sawasawa ndipo hapo unasema umependeza, sio vitu visivyo halisi kama kujipodoa sana bali ni kutenda sawa sawa na kile unacho fundishwa ama kuelekezwa.

  • Yoyote yenye sifa njema; Sifa haiji kwa jinsi ulivyo bali kwa kile unacho kitenda. Kile unacho kitenda ndicho kitakacho sababisha sifa njema ikujilie, watu watasema mazuri kuhusu wewe. Je! Wewe watu wanasema nini kukuhusu wewe, Je! ni sifa njema au?  Hakikisha una sifa njema kama unataka Mungu awe pamoja na wewe.

Hakikisha watu wanaeneza sifa njema juu yako, wacha waseme kuwa wewe ndiye unaweza kufanya hilo jambo, wakati wowote uwe una haki.

Je wewe kuna watu wanakusifia?  Au Wanaweza kukusifia katika mabaya tu?.

Wafilipi 4:9 “Mambo mliyojifunza kwangu na kuyapokea, na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo; na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi.” kama unataka kufanya vizuri kuna maeneo ma nne hakikisha unayafanya vyema. Kuna mambo ya muhimu sana katika Ukristo wako.

  1. Kujifunza: Jifunze kujifunza, tumia muda wako kujifinza, inamaana gani kujifunza? Kufanya kwa vitendo kile ulicho fundishwa.
  2. Kupokea: ni kujifunza kile ulicho kisikia,
  3. Kusikia, kusikia maana yake ni kutenda sawasawa na kile ulicho kisikia, chochote kile ambacho unafundishwa jifunze kukitendea kazi.

Usafi ni tabia ya Mungu, mipango miji ni tabia ya Mungu pia kama mji haujapangiliwa vizuri ujue kuwa hakuna Mungu hapo, lakini ukiona mipango miji ni mizuri jua kuwa Viongozi wa mahali hapo wana Mungu. kama mambo hayana kweli inamaana kuwa ibilisi ndiye anaye yaendesha hayo.

Hakikisha kila sehemu ya mwili wako ni safi kwa sababu wewe ni hekalu la Mungu.

Hakikisha unatenda kweli usifanye mambo yasiyo ya kweli, nenda kafanyie kazi kile ambacho umefundishwa.

Wafilipi 4:9Mambo mliyojifunza kwangu na kuyapokea, na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo; na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi.

Mungu anaangalia mtu ambaye anayefanya sawasawa na maagizo yake au kile ambacho amefundishwa ndio anambariki. Nyakati zote Mungu anaangalia ni nani anaye fanya sawasawa na kile ambacho amefundishwa na huyo ndiye mwenye moyo safi. Moyo safi ni nini? Ni kutenda sawasawa na kile ambacho ameelekezwa, kwa kufanya hivyo inamaana kuwa unamruhusu Mungu awe pamoja na wewe.

Habari Picha ziara ya Kitume na Kinabii Mkoa wa Dodoma Tanzania

Pichani CHINI: Mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira na mkewe Eliakunda Mwingira akiwasili na kupokelewa uwanja wa ndege Dodoma, katika ziara yakitume na kinabii anayoendelea nayo.

Pichani CHINI: Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira akipokelewa kanisani Efatha Ministry Dodoma lililopo maeneo ya Kisasa Dodoma mjini, ambapo pia alizindua kwa kuweka wakfu kanisa hilo.

 

Pichani CHINI: Waimbaji wa Efatha Mass Choir kutoka Efatha Mwenge Dar wakimsifu na kumuinua Mungu wetu Mkuu, katika ziara ya kitume na kinabii mkoani Dodoma.

UJUMBE : NEEMA ZA MUNGU – ZIARA YA KITUME NA KINABII DODOMA

SOMO: NEEMA YA MUNGU – MTUME NA NABII JOSEPHAT ELIAS MWINGIRA.

NEEMA ni ya MUHIMU sana katika Maisha yako. Ni NEEMA tu ndiyo inayokupa wewe kupewa ZAWADI ambazo zitakufanya utoke katika Uhitaji na kufika mahali kwenye Utele.
Ayubu 42:10 “Kisha BWANA akaugeuza uteka wa Ayubu, hapo alipowaombea rafiki zake; BWANA naye akampa Ayubu mara mbili kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza.”
Neema inakujia pindi pale UNAPOTANGULIZA WENGINE unapo OMBEA na KUHESHIMU Maisha ya WENGINE Mungu anafurahi. Unapotatua matatizo ya wengine, Mungu anaona hayo maana YEYE anayafurahia hivyo inakuwa ni sawa na unajiandaa kupokea NEEMA.

Ayubu 42:11-13 “Ndipo wakamwendea nduguze wote, waume kwa wake, nao wote waliojuana naye hapo zamani, wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake; nao wakamlilia na kumtuza moyo katika habari za huo uovu wote BWANA aliouleta juu yake; kila mtu akampa kipande cha fedha, na pete ya dhahabu kila mmoja. Basi hivyo BWANA akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake; ….” Neema ikikufikia unaletewa ZAWADI ambacho zitakufanya utoke kwenye umaskini na kukufikisha kwenye Utele.

Kwa nini unahitaji NEEMA?

Ni kwa sababu umekwama hivyo ukiipata hiyo NEEMA inakukwamua. NEEMA ikikufikia hata kama ulikuwa na UGONJWA UNAPONA, matatizo yanaondoka na wale walio KUNYANYAPAA WANAKUJIA, walio KUKATAA WANAKUKUMBATIA na walio KUTEMA MATE WANAKUBUSU.
NEEMA ni ya MUHIMU sana katika Maisha yako, itamani usiku na mchana ili uweze kuipata.

ZIARA YA KITUME NA KINABII MKOA WA DODOMA-UJUMBE KUTOKA KWA MTUME NA NABII JOSEPHAT ELIAS MWINGIRA

Kwa nini WALOKOLE wengi ni MASKINI? Kwa sababu ya kuto KUZINGATIA, unapoomba si kwamba Mungu HAKUSIKII, YUPO MBALI au kwamba AMESHINDWA KUKUJIBU, La! Tatizo ni kwamba HUJAZINGATIA.

Je! Wewe Umeokoka?, na ni Mwana wa Mungu? Kama jibu ni NDIO kwa nini unateseka?

Mwana mpotevu aliondoka Nyumbani kwao na kwenda kula mali za Baba yake, alipomaliza zile mali njaa ikamuingia, lakini Biblia inasema ALIPOZINGATIA MOYONI mwake akarudi kwa Baba yake. Baba yake hakumpokea kwa sababu alikuwa amerudi tu la! Alimpokea kwa sababu ALIZINGATIA, Mwana mpotevu alitambua kuwa anatatizo na ndipo Akazingatia Moyoni mwake. Luka 15:16-17 “Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. ALIPOZINGATIA MOYONI MWAKE, alisema, Ni watumishi wangapi wa Baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa.”

Mwana mpotevu alizingatia Moyoni mwake kwamba akiomba MASAMAHA kwa Baba yake akikubaliwa, atakuwa kibarua tu inatosha, maana hata vibarua wanaishi vizuri Nyumbani mwa Baba yake.

Je! Wewe Umeokoka?, na ni Mwana wa Mungu? Kama jibu ni NDIO kwa nini unateseka? Ni kwa Sababu HUJAZINGATIA MOYONI MWAKO, hapo tatizo sio MAOMBI, wala si ROHO YAKO kwamba haina MAHUSIANO na MUNGU La! Tatizo lipo AKILINI mwako, yaani AKILI haijakubali kuzingatia.

Warumi 1:28 “Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa.”

Tatizo si kwamba Mungu hakusikii au hayupo, tatizo ni kwamba HUZINGATII. Mkikubali na Kutii mtakula Mema ya Nchi, amua Kukubali na KUZINGATIA ili ULE MEMA YA NCHI.

MATUKIO KATIKA PICHA ZIARA YA KITUME NA KINABII TABORA

MATUKIO KATIKA PICHA: Mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira na Mama Eliakunda Mwingira; walipokuwa wakiwasili katika Uwanja wa Ndege wa Tabora, tayari kwa ajili ya KAZI YA BWANA Mkoani Humo.

PICHANI CHINI: Mkuu wa Mkoa wa Tabora Mh. Aggrey Mwanri, akimkaribisha Mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira katika Mkoa huo na Kumuomba katika Ujio wake huu auombee Mkoa wa Tabora pamoja na watu wake.

Salamu za Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira kwa Mkoa wa Tabora, zimesomwa na CHARLES MOLLEL Mchungaji Kiongozi wa Mkoa wa Tabora kama ifuatavyo:-
Kweli hii ni TAA- BORA, kwa vile Mungu amewafanya kuwa TAA-BORA basi Nuru iwaangazie, nanyi mtakuwa heri. Pokeeni PENDO la UBABA ili mpate kuwa Nuru ya wengi, na ili wengine wapate kuijia Nuru yenu, PENDO la UBABA likae nanyi nyote, ninyi mmebarikiwa na Bwana. Ni mimi Baba yenu Josephat Elias Mwingira nimenena haya Amen.

MATUKIO KATIKA PICHA: Waimbaji wa Efatha Mass Choir Mwenge, Wakimsifu na Kumwabudu Mungu katika Ibada, Efatha Ministry Tabora.

PICHANI: Mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira akifundisha NENO la MUNGU juu ya NEEMA.

UJUMBE ZIARA YA KITUME NA KINABII MKOA WA TABORA

SOMO: NEEMA.

Ufunuo 3:20 “Tazama, nasimama mlangoni, nabisha; mtu akiisikia sauti yangu, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami.” Hii ndiyo inaitwa NEEMA, kila aliyeokoka anayo ila haijaanza kazi kwa sababu hajaifungulia ili ianze kazi. MFALME wa Wafalme BWANA wa Mabwana unakaa naye yupo ndani yako halafu wewe unakaa nyumba inayo vuja!! Kweli Bwana YESU hataruhusu ukae hapo. Unayo NEEMA ndani yako ICHOCHEE au IFUNGULIE ili ifanye Kazi.

Kazi ya NEEMA ni Kumbadilisha mtu pasipo yeye mwenyewe kutegemea, yaani inambadilisha kuliko vile ambavyo alitegemea kuwa.

Yeremia 1:6-7 “Ndipo niliposema, Aa, Bwana MUNGU! Tazama, siwezi kusema; maana mimi ni mtoto. Lakini BWANA akaniambia, Usiseme, Mimi ni mtoto; maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru.” Ukiwa na NEEMA wakati wewe unasema huwezi, NEEMA inakuwezesha, Kazi ya NEEMA ni kukuwezesha katika jambo ambalo huwezi, ukiwa na NEEMA popote pale utakapokwenda na chochote kile utakacho kisema kinakuwa si cha kwako bali kinakuwa ni cha YEYE mwenye NEEMA.

NEEMA ikikujilia unatoka kwenye umimi unakuwa MALI yake, yaani chochote kile kinakuwa ni cha kwake. Ukishafika hapo ndipo utaona RAHA ya INJILI na RAHA ya WOKOVU wako.

NEEMA inakupa kuwa JASIRI, nje ya NEEMA UJASIRI unatoweka, maana ukiwa na NEEMA unajua kuwa hauko peke yako bali unajuwa kuwa upo na YEYE mwenye NEEMA.

Yeremia 1:9-10 “Ndipo BWANA akaunyosha mkono wake, akanigusa kinywa changu; BWANA akaniambia, Tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako; angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili KUNG’OA, na KUBOMOA, na KUHARIBU, na KUANGAMIZA; ili KUJENGA na KUPANDA.” Hii ndiyo Kazi ya NEEMA, NEEMA Kazi yake ni Kung’oa yale yaliyo ya giza na kupanda ya NURU.

UJUMBE ZIARA YA KITUME NA KINABII MKOA WA KIGOMA

SOMO: NEEMA YA BWANA YESU.
Kazi ya Neema ni kuondoa HUZUNI na MACHUNGU, usione mtu ana HUZUNI au MACHUNGU ukajua kuwa hana UPENDO, La! Anao lakini kuna kitu kimekosekana kwake ambacho ni NEEMA; akipata NEEMA changamko linatokea katika Maisha yake.

• NEEMA ikikosekana kwako maswali yanakuwa mengi juu yako, Mtu mwenye NEEMA huwa hakataliwi popote pale atakapokwenda.
• Ili uweze Kuchanua unahitaji NEEMA, ukiwa mwanaume ni lazima NEEMA izidi kwako ili uweze kusababisha jambo litokee katika Maisha na Familia yako kiujumla.
• NEEMA ndiyo inayokuhalalisha wewe uweze Kukubalika, pasipo NEEMA huwezi kukubalika mbele za Mungu wala wanadamu, hata ungefanya jambo JEMA au ZURI kiasi gani.
• Ukiwa mahali ambapo umekwama kabisa NEEMA ndipo inapojitokeza na kukupa Msaada, NEEMA ndiyo inayoleta usaidizi, ili uweze kusaidiwa unahitaji NEEMA.
• Ukikosa NEEMA hata kama una sura nzuri hakuna atakayekuhitaji Kukuoa au atakayekubali kuolewa na wewe, NEEMA ni ya MUHIMU sana katika Maisha yako.

Ukiwa na NEEMA ndipo UBORA wako unapoanza Kuonekana, pasipo NEEMA huwezi kuwa BORA. NEEMA ni ya MUHIMU sana kwa kila mtu ambaye yuko chini ya jua, ili aweze kutokeza mahali na aonekane kuwa Yeye ni mtu. Ukiwa na UPENDO na NEEMA unaweza kufanya jambo na UKAFANIKIWA, lakini ukiwa na UPENDO bila NEEMA hakuna kitu ambacho utakifanya na KIKAFANIKIWA.

NEEMA ni ya MUHIMU sana kwa kila anayetamani kwenda Mbele au Kufanikiwa.
NEEMA ndiyo inayomfanya shetani apige KELELE, siyo Nguvu ya Mungu kwa sababu Nguvu ya Mungu anaijua, na ilikuwepo hata kabla ya kuasi kwake, lakini hakujua NEEMA. Siku alipokutana na NEEMA; na Akaijua ndipo alipopiga Kelele, (Neema ni Bwana YESU).

Yohana akasema “katika Yeye huyo vitu vyote viliumbwa” Neema ndiyo chanzo cha Imani, ni NEEMA pekee ndiyo inayoweza kufanya Maajabu ndani ya mtu na katika Maisha yake. Huwezi kumshinda mtu mwenye NEEMA kwa sababu Bwana YESU alikufa kwa ajili yake na akampa hiyo NEEMA.

NEEMA hufanya Kazi mahali pale ambapo ustahili haupo, hicho ndicho shetani Anakiogopa na Kulalamika, kwa sababu kabla ya NEEMA kuja sisi tulikuwa wenye dhambi, hivyo yeye alikuwa anafurahia kwani aliweza kufanya chochote anachojisikia katika Maisha yetu. Lakini baada ya Neema kutujia tukaokolewa na kufanyika kuwa wenye haki wa Mungu, yeye tena akawa hana nafasi katika Maisha yetu.

Yeye alikuwa anatumia uovu wetu kutushitaki kwa Mungu na kupata uhalali wa kututesa, lakini baada ya NEEMA kutujilia; akakuta tumeshasafishwa kwa Damu ya YESU KRISTO na tukawa wenye HAKI wa Mungu. Hiki ndicho kinacho mfanya ibilisi mpaka leo haelewi inakuwaje wenye dhambi wanakuwa wenye Haki kwa Mungu na ndiyo maana anapambana na hiyo NEEMA. Anabaki kupiga KELELE tu kwa sababu yeye hajapewa hiyo Neema na wala hatakaa aipate.

Neema ni nini? Neema maana yake ni mtu Aliyesamehewa na wala Hahesabiwi makosa.
Zaburi 32:1-2 “Heri aliyesamehewa dhambi, Na kusitiriwa makosa yake. Heri BWANA asiyemhesabia upotovu, Ambaye rohoni mwake hamna hila.” Mtu aliye na NEEMA hata akikosea inakuwa ni rahisi sana Kusamehewa.

NEEMA inakupa Nguvu ya kushinda dhambi, Warumi 7:14 “Kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya Rohoni; bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi.” Ukiwa na NEEMA utaweza kuishinda dhambi, itafute NEEMA itakusaidia kukufikisha mahali pa FARAJA yako.
Ni NEEMA tu ndiyo inayosababisha Akili yako iweze kumtumikia Mungu, maana bila NEEMA itakuwa inawaza dhambi tu, ukiwa na NEEMA itaifundisha akili yako jinsi ya kumtumikia Mungu.

Ukiwa na NEEMA ndio utaweza kuwa BORA kuliko wengine,
Neema isipokuwepo hata lugha yako inakuwa mbaya, na hata maisha yako yanakuwa yamebana, ukiona maisha yamebana jua kuwa NEEMA imepungua au haipo kabisa, lakini maisha yanapoanza kuwa nafuu jua kuwa Neema imeanza kutokea kwako.

Pokea hiyo NEEMA uende nayo katika Maisha yako, Kazi zako na Biashara zako ili ikufundishe kupata Faida, kwa JINA la YESU, Amen.

NEEMA ni ya MUHIMU sana katika Maisha ya kila mtu huku duniani.
Yohana 15:5 “Mimi ni mzabibu; ninyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana; maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya NENO lo lote.” Pasipo Neema hakuna kitu kitakachoendelea katika Maisha yako. Ukiwa na IMANI bila NEEMA itakupa kwenda MBINGUNI lakini hutaweza KUZAA MATUNDA na maisha yako yatakuwa ni ya kawaida tu huku duniani.
Yohana 15:7 “Ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa.” (Ninyi mkikaa ndani yangu) ina maana kuwa wewe ukikaa ndani ya hiyo NEEMA, ambayo ni “Bwana YESU” omba lolote nawe utapewa, NEEMA ni ya muhimu sana kwako kama unataka KUSTAWI na KUCHANUA.

Ni katika NEEMA ndipo unaweza KUPANDISHWA daraja la KIROHO bila NEEMA utaishi maisha ya UCHANGA wa KIROHO kila iitwapo leo.
Pasipo NEEMA huwezi kuwa mwanafunzi maana hata ukifundishwa hutakuwa unaelewa.

Ni katika NEEMA tu ndipo unaweza Kumtukuza na Kumpendeza Mungu, pasipo NEEMA huwezi Kumpendeza MUUMBA wako.
Ni katika NEEMA tu ndipo unaweza kumshinda shetani, nje ya ATAKUBURUZA.

MATUKIO KATIKA PICHA ZIARA YA KITUME NA KINABII KIGOMA

PICHANI: Mtumishi wa MUNGU Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira na Mama Eliakunda Mwingira walipokuwa wakiwasili Efatha Ministry KIGOMA.

Katika kuwasili kwao kuliambatana na UFUNGUZI wa Kituo kikubwa (Kituo Mama) cha Mkoa wa Kigoma, kilichopo Kigoma mjini maeneo ya Ujenzi, kinacho ongozwa na Mchungaji Kiongozi Benson Mpelle.

PICHANI CHINI: Mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira aliweka WAKFU JENGO hilo tayari kwa ajili ya matumizi ya IBADA.

PICHANI CHINI: Mchungaji Kiongozi wa Huduma ya Efatha Kigoma Tanzania Mch. Benson Mpelle akiwatambulisha Wachungaji mbalimbali wa Efatha katika kanisa la Efatha Kigoma lililopo eneo la majengo. PICHANI: Mtumishi wa Mungu Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira akifundisha NENO la MUNGU katika kanisa la Efatha Ministry Kigoma Tanzania

UJUMBE ZIARA YA KITUME NA KINABII – MWANZA 3

SOMO: NGUVU YA MUNGU – MTUME NA NABII JOSEPHAT ELIAS MWINGIRA

Katika kumfanyia Mungu IBADA, uelewa wako ndiyo wa Muhimu zaidi kuliko ile Ibada unayoenda kufanya. Yaani mwendee Mungu wako huku ukielewa YEYE ni NANI na ANAWEZA Kukufanyia nini.

Mfano: Kaini na Habili walipomwendea Mungu Habili alimwendea huku akielewa yeye anaenda kufanya nini kwa Mungu wake na akielewa Mungu wake anaweza kumfanyia nini, na ndiyo maana Mungu akaifurahia sadaka yake.

UELEWA wako kwa Mungu wako kuwa YEYE ni NANI kwako na ANAWEZA nini, ndiyo Unaoweza kusababisha Maombi yako Kujibiwa.
– Unapokuja Kanisani SIKILIZA sana Unayoelekezwa ili uweze kumfanyia Mungu wako Ibada huku ukielewa YEYE Anaweza kukufanyia nini. (UELEWA wako ndiyo jambo la Msingi sana katika Ibada).

Bwana YESU aliwafundisha wanafunzi wake kuhusu Ibada, aliwaelekeza kuwa wao wasifanye Ibada kama wale wengine wafanyavyo, alikuwa anamaanisha kuwa wao wafanye Ibada kwa kuelewa kuwa yule wa Mbinguni ni BABA yao na ATAWAJIBU.

MAOMBI yoyote unayofanya hakikisha yanakuletea Mambo haya matatu; yaani AKILI KICHWANI, YESU MOYONI na PESA MFUKONI.

MTEMBEO WA MUNGU UMEAMBATANA NA MAMBO HAYA:
1. Upendo wa Mungu
2. Neema ya Bwana, hapa ndipo zimejaa huruma na fadhili zake.
3. Nguvu ya Mungu, Mungu hutembea na nguvu zake ili kudhihirisha mamlaka yake, Nguvu ni uwezesho wa kusababisha kitu kingine kiweze kufanya utendaji wake.
Kazi kubwa ya nguvu ni kuwezesha kitu au mtu kutenda kile ambacho kinatakiwa kutendeka.
Nguvu ya Mungu ndiyo inauweza wote, Mungu ndiye asili ya nguvu zote. Mfano: Hata ukitengeneza spika, kule ndani kuna madini yaani magnet, lakini asili ya zile magnet ni Mungu maana yeye aliviumba tangu mwanzo.

Nguvu ya Mungu imegawanyika katika sehemu kuu mbili;
1. Nguvu za uharibifu: Zipo pale kwa ajili ya kuharibu na uharibifu.
2. Nguvu za Baraka: Hizi zipo kwa ajili ya wema, na hutusaidia sisi kufanikisha mambo yetu.

Nguvu hizi mbili zinaweza kufanya kazi kwako kwa jinsi utakavyo amua au kuchagua, ukiamua kutenda mambo ya wema basi nguvu ya Baraka itaambatana na wewe lakini ukiamua kutenda mambo ya uovu jua kuwa nguvu ya uovu itaambatana na wewe.
Mungu ameziweka hizi nguvu mbili na kumuwekea mwanadamu maamuzi ya kuchagua ni nguvu ipi atembee nayo. Mungu hamchagulii mtu ila maamuzi yako ndiyo yatakayo mfanya yeye akupe. Je! Wewe maamuzi yako ni yapi? Unataka kutembea katika nguvu ipi, maamuzi yako ndiyo yatakayo amua ni nguvu ipi utembee nayo, amua kutembea katika mema ili nguvu ya wema na Baraka iambatane na wewe.