UJUMBE ZIARA YA KITUME NA KINABII – MWANZA 3

SOMO: NGUVU YA MUNGU – MTUME NA NABII JOSEPHAT ELIAS MWINGIRA

Katika kumfanyia Mungu IBADA, uelewa wako ndiyo wa Muhimu zaidi kuliko ile Ibada unayoenda kufanya. Yaani mwendee Mungu wako huku ukielewa YEYE ni NANI na ANAWEZA Kukufanyia nini.

Mfano: Kaini na Habili walipomwendea Mungu Habili alimwendea huku akielewa yeye anaenda kufanya nini kwa Mungu wake na akielewa Mungu wake anaweza kumfanyia nini, na ndiyo maana Mungu akaifurahia sadaka yake.

UELEWA wako kwa Mungu wako kuwa YEYE ni NANI kwako na ANAWEZA nini, ndiyo Unaoweza kusababisha Maombi yako Kujibiwa.
– Unapokuja Kanisani SIKILIZA sana Unayoelekezwa ili uweze kumfanyia Mungu wako Ibada huku ukielewa YEYE Anaweza kukufanyia nini. (UELEWA wako ndiyo jambo la Msingi sana katika Ibada).

Bwana YESU aliwafundisha wanafunzi wake kuhusu Ibada, aliwaelekeza kuwa wao wasifanye Ibada kama wale wengine wafanyavyo, alikuwa anamaanisha kuwa wao wafanye Ibada kwa kuelewa kuwa yule wa Mbinguni ni BABA yao na ATAWAJIBU.

MAOMBI yoyote unayofanya hakikisha yanakuletea Mambo haya matatu; yaani AKILI KICHWANI, YESU MOYONI na PESA MFUKONI.

MTEMBEO WA MUNGU UMEAMBATANA NA MAMBO HAYA:
1. Upendo wa Mungu
2. Neema ya Bwana, hapa ndipo zimejaa huruma na fadhili zake.
3. Nguvu ya Mungu, Mungu hutembea na nguvu zake ili kudhihirisha mamlaka yake, Nguvu ni uwezesho wa kusababisha kitu kingine kiweze kufanya utendaji wake.
Kazi kubwa ya nguvu ni kuwezesha kitu au mtu kutenda kile ambacho kinatakiwa kutendeka.
Nguvu ya Mungu ndiyo inauweza wote, Mungu ndiye asili ya nguvu zote. Mfano: Hata ukitengeneza spika, kule ndani kuna madini yaani magnet, lakini asili ya zile magnet ni Mungu maana yeye aliviumba tangu mwanzo.

Nguvu ya Mungu imegawanyika katika sehemu kuu mbili;
1. Nguvu za uharibifu: Zipo pale kwa ajili ya kuharibu na uharibifu.
2. Nguvu za Baraka: Hizi zipo kwa ajili ya wema, na hutusaidia sisi kufanikisha mambo yetu.

Nguvu hizi mbili zinaweza kufanya kazi kwako kwa jinsi utakavyo amua au kuchagua, ukiamua kutenda mambo ya wema basi nguvu ya Baraka itaambatana na wewe lakini ukiamua kutenda mambo ya uovu jua kuwa nguvu ya uovu itaambatana na wewe.
Mungu ameziweka hizi nguvu mbili na kumuwekea mwanadamu maamuzi ya kuchagua ni nguvu ipi atembee nayo. Mungu hamchagulii mtu ila maamuzi yako ndiyo yatakayo mfanya yeye akupe. Je! Wewe maamuzi yako ni yapi? Unataka kutembea katika nguvu ipi, maamuzi yako ndiyo yatakayo amua ni nguvu ipi utembee nayo, amua kutembea katika mema ili nguvu ya wema na Baraka iambatane na wewe.

Comments

comments

Comments are closed.